Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
„Skambanti mokykla 2017”

Kaunosakralinės muzikos mokyklos bendruomenė maloniai kviečia Jus švęsti muzikų irgiesmininkų globėjos šv. Cecilijos Iškilmę. Ta proga mokykla plačiai atveriaduris ir kviečia užsukti.

Jautradiciniu tampantis renginys „Skambanti mokykla”, kuris vyks 2017 m. lapkričio 22 d. (trečiadienį), pradžia – 16 val., sukvies muzikos mokyklųmokytojus, bičiulius, geradarius, esamų ir būsimų mokinių tėvelius bei visus,kuriems domisi sakraline muzika.

Visųpirma – tai metodinis renginys, skirtas pasidalinti gerąja patirtimi supedagogais. Muzikos mokytojai, o taip pat ir visi renginio svečiai kviečiami dalyvautiedukacinėse-pažintinėse programose, kuriose bus pristatomi ugdymo metodai. Jūsgalėsite stebėti instrumentų, solinio dainavimo, fortepijono, choro ansamblioužsiėmimus. Taip pat kviesime Jus susipažinti su choro „Cantores David”grupėmis, pasiklausyti mokinių atliekamų muzikinių kūrinių.

P R O G R A M A

16.00 – Muzikinis mokyklos prisistatymas, direktoriauskun. dr. Viliaus Sikorsko sveikinimo žodis, mokyklos iškabos pašventinimas (renkamasiprie pagrindinio mokyklos įėjimo, M. Valančiaus g. 8).

16.10 – Iškilmingas įėjimas į mokyklą, viešnagės chorogrupėse:

1. PueriI
2. PueriII
3. Juniores– „Pastoralė”
4. Seniores– „Giesmė”
5. Puerilli

16.40 – Muzikinė konferencija mokyklos salėje.

17.20 – Edukacinės-pažintinės,integruotos edukacinės programos: instrumentų klasės, solinio dainavimoklasės, fortepijono klasės, choro ansamblio.

RENGINIO AKIMIRKOS NUOTRAUKOSE >>>