Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Sakralinės muzikos festivalis - konkursas „Skriski giesmele“

Džiugios žinios iš XV - ojo Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazijos organizuojamo tarptautinio mokinių vokalinės Sakralinės muzikos festivalio - konkurso „Skriski giesmele“:

Faustas Liutkus (mokyt. Reda Dapšauskienė, akomp. J. Dapšauskas) - I vieta .
Choras „Improvizes“ (vad. Ses. Pija Kristina Metrikytė OSB, koncertm. Evangelina Liew ir Aivaras Ūsas) - II vieta.
Gabija Surgaitytė (vad. Reda Dapšauskienė, koncertm. Inga Gelažiūtė) - III vieta.

Skambūs balsai ir gausūs plojimai tesveikina jus!