Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Sakralinės muzikos festivalis - konkursas „Skriski giesmele“

Džiugios žinios iš XV - ojo Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazijos organizuojamo tarptautinio mokinių vokalinės Sakralinės muzikos festivalio - konkurso „Skriski giesmele“:

Faustas Liutkus (mokyt. Reda Dapšauskienė, akomp. J. Dapšauskas) - I vieta .
Choras „Improvizes“ (vad. Ses. Pija Kristina Metrikytė OSB, koncertm. Evangelina Liew ir Aivaras Ūsas) - II vieta.
Gabija Surgaitytė (vad. Reda Dapšauskienė, koncertm. Inga Gelažiūtė) - III vieta.

Skambūs balsai ir gausūs plojimai tesveikina jus!