Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Rugsėjo 1 - osios šventė

Brangūs Tėvai, Mokiniai ir mūsų Mokytojai,
Naujuosius mokslo metus pradėsime malda rugsėjo 1 d. 16 val. šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje.
Prie šio prasmingo šventimo Kauno miesto savivaldybės Švietimo Skyrius kviečia jungtis ir kitas miesto mokyklas. Po šv. Mišių į mokyklą kviesime rinktis tik naujai įstojusius mokinius. Kauno sakralinės muzikos mokykla įsipareigoja sukurti saugią mokymo aplinką. Nuolat sekame ir taikome LR SAM ir ŠMSM naujausias rekomendacijas siekdami apsaugoti vaikų ir mokytojų sveikatą. Mes pažadame saugoti Jūsų mylimus vaikus, Jūs mums padėkite savo budrumu, atsargumu ir dėmesingumu. Labai prašome visada stebėti ir sekti mokyklos gyvenimą bei naujienas. Informaciją nuolat teikiame ir atnaujiname mokyklos el. dienyne (www.manodienynas.lt), mokyklos svetainėje (www.cantoresdavid.lt) ir mokyklos Facebook paskyroje.
Visa širdimi Jus laiminu!
Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas