Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Pasiruošimas mokslo metams: informacija pedagogams 2018

Rugpjūčio 23-24 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojai susitiko Pažaislio vienuolyno rekolekcijų namuose edukacinėje-pažintinėje stovykloje. Vyko kun. lic. Artūro Kazlausko ir kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus paskaitos, pažintinės ekskursijos, pasidalinimas vasaros įspūdžiais, šv. Mišios ir neformalus laikas, skirtas augimui ir bendrystei.

Nuotraukų albumas >>>

P R O G R A M A

23 d., ketvirtadienis

14 val. Renkamės Pažaislyje

15 val. Plaukiame baidarėmis Nemunu iki Senamiesčio

19 val. Vakarienė

20 val. Dvasinė konferencija. Lektorius kun. lic. Artūras Kazlauskas: „Tikinti mokykla”

21 val. Šv. Mišios

22 val. Atostogų įspūdžiai.

24 d., penktadienis

8 val. Ryto malda, pusryčiai

9 val. Didžioji konferencija, lektorius kompozitorius Giedrius Kuprevičius: „Ką mes galime įsipareigoti prieš Aukščiausiąjį dėl musica sacra?”

11 val. Ekskursija po vienuolyną

12.30 val. Pietūs, tvarkymasis, atsisveikinimas