Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Dėl ugdymo proceso

Karantino laikotarpiu Kauno sakralinės muzikos mokykloje ugdymo procesas bus vykdomas mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) būdu.

ĮSAKYMAS DĖL KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO > > >

Iškilus klausimams prašau skambinti pavaduotojai Aurelijai Helmienei tel.: 8 647 05364 bei mokomų dalykų mokytojams.

Nuoširdžiausiai linkiu visiems sveikatos ir meldžiu Dangaus Tėvo palaimos,

mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas