Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Dėl ugdymo proceso

Karantino laikotarpiu Kauno sakralinės muzikos mokykloje ugdymo procesas bus vykdomas mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) būdu.

ĮSAKYMAS DĖL KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO > > >

Iškilus klausimams prašau skambinti pavaduotojai Aurelijai Helmienei tel.: 8 647 05364 bei mokomų dalykų mokytojams.

Nuoširdžiausiai linkiu visiems sveikatos ir meldžiu Dangaus Tėvo palaimos,

mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas