Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
NUO GEGUŽĖS 25 DIENOS GRĮŽTAME PRIE ĮPRASTESNIO UGDYMO PROCESO

Brangūs Tėveliai ir Mokiniai,

keičiantis karantino sąlygoms keičiasi ir mūsų visų darbo specifika. Kauno sakralinės muzikos mokykla nuo gegužės 25 d. pradės  dirbti „mišriu“ mokymo būdu: nuotoliniu, kaip buvo ligi šiol ir, gyvai, kaip tai vyko prieš karantiną. Pradėjome intensyviai ruoštis: teisiniai dokumentai, įstaigos  patalpų paruošimas, apsaugos priemonių įsigijimas, mokytojų, tėvų, mokinių informavimas, turime apgalvoti, apskaičiuoti ir įvertinti patalpų plotus, atlikti gausybę namų darbų ir priimti pačius Jums geriausius sprendimus. Dirbsime gyvai (mokykloje) griežčiausiai  laikantis tvarkos ir rekomendacijų ir, be abejo, ne pilnu (iki karantino buvusiu) pajėgumu.

Labai prašau sekite informaciją dienyne, bendraukite su Mokytojais. Pasikeitus karantino sąlygoms, pagal priimtus Lietuvos Vyriausybės ir Kauno miesto Administracijos sprendimus, kiekvieną kartą operatyviai reaguosime ir informuosime Jus.

Pagrindinė informacija pateikiama per manodienynas.lt. Visais klausimais, susijusiais su šiuo „mišriu“ mokymu, prašome kreiptis į pavaduotoją ugdymui Aureliją Helmienę, tel. (8 647) 05364.

Pagarbiai, direktorius, kun. dr. Vilius Sikorskas