Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
NETEKTIS

Visų Šventųjų išvakarėse, spalio 31 d. po sunkios ligos, pas Viešpatį iškeliavo ilgametė Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytoja, choro vadovė IRENA RIMKEVIČIENĖ. Irena gimė 1956 metų lapkričio 5 d. Kaune. Nuo 1994 m., pačius gražiausius 26-erius  gyvenimo metus mokytoja dirbo Sakralinės muzikos mokykloje choro vadove, savo gyvenimu ir darbu puoselėdama krikščioniškas vertybes bei sakraliosios muzikos lobius.

Šv. Mišios už Irenos sielą bus aukojamos lapkričio 4 d., trečiadienį 18.00 val. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Atsisveikinti su mokytoja Irena Rimkevičiene bus galima lapkričio 5 d., ketvirtadienį, Šilainių laidojimo namuose „Sielų upė“  (Milikonių g. 7 b, Kaunas) nuo 9.00 iki 14.00 val.

Urna bus išnešama lapkričio 5 d., ketvirtadienį 14.00 val.

Laidojama Karmėlavos kapinėse.