Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Nauji 2019-2020 mokslo metai

Mieli Mokytojai, Mokiniai, Tėveliai, mokyklos Darbuotojai ir visi mūsų Bičiuliai,

Nuoširdžiausiai sveikinu su 2019-2020 mokslo metų pradžia, prašau visiems Jums Dangaus Tėvo palaimos, džiaugsmo, kūrybinės dvasios bei neišsenkančio darbštumo. Kviečiu drauge švęsti mokslo metų pradžią rugsėjo 2 d., pirmadienį:

16 val. šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje,

17 val. Mokslo metų pradžios šventė Kauno sakralinės muzikos mokykloje, Valančiaus g. 8.

Kauno sakralinės muzikos mokykla išaugome vėl į rekordinį mokinių skaičių, esame pasiekę 220 moksleivių (prieš tris metus mokykloje mokėsi 137 mokiniai). Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazija, o nuo šių metų ir su Kauno šv. Kazimiero progimnazija: šiose mokyklose dalinamės muzikinėmis žiniomis, dainavimo – giedojimo ir įvairiausių instrumentų grojimo pamokomis.

2018-2019 metais Kauno sakralinės muzikos mokykloje buvo atnaujintas stogas, renovuota koplyčia, pastatyti nauji 8 registrų vargonai, turintys dvi manualines ir pedalinę klaviatūras. Nuo šiol turime puikias galimybes mokyti profesionalaus vargonų grojimo meno, kviečiame visus norinčius.

Mokykloje džiaugiamės puikiais, profesionaliais, naujaisiais mokytojais. Smuiko mokytojų gretas papildo ilgametė Kauno valstybinio muzikinio teatro bei Kauno simfoninio orkestro maestro Renata Surkienė, ji mokys smuiko grojimo paslapčių. Labai džiaugiamės užmezgę ryšius su University of West London absolventais Aivaru Ūsu (Lietuva) ir Evangeline Liew (Singapūras). Juos kviečiame dalintis su mokiniais fortepijono, saksofono, džiazo, gospelo giedojimo įgūdžiais.

Rudenėjant išleidžiame puikią smuiko mokytoją Jolantą Varnauskę save labiau dovanoti šeimai, auginti vaikus.

 

Pagarbiai

Kun. dr. Vilius Sikorskas, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius