Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Muzikinė advento popietė visai šeimai

Pirmąjįadvento sekmadienį Kauno valstybinė filharmonija buvo sausakimša: garsiojilietuvių liaudies folkloro dainininkė Veronika Povilionienė drauge su ansambliu„Blezdinga“, gausiu Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtiniu choru „CantoresDavid“ („Dovydo giesmininkai“) ir kitais atlikėjais atliko lietuvių liaudiesdainas ir garsiuosius Vakarų Europos advento ir Kalėdų laiko kūrinius.

Koncertosvečias – Marijampolės Česlovo Sasnausko vardo choras, kuris prisijungė prie„Cantores David“ choro ir, minint kompozitoriaus Č. Sasnausko 150 – ąsiasgimimo metines, išpildė šio kompozitoriaus harmonizuotas lietuvių liaudiesdainas. Visų širdis pavergė sidabrinis solisto Andriaus Apšegos balsas. Jis,drauge su Č. Sasnausko choru, atliko lietuvių liaudies dainą „Karvelėlimėlynasai“.

Lietuvosnacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, etnologė, dainininkė VeronikaPovilionienė klausytojų širdis sušildė lietuvių liaudies dainomis „Vidurylaukų“, „Leliumoj“, jai ypatingai jautriai improvizuodamas pritarėsaksofonininkas prof. Petras Vyšniauskas.

Kaunosakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David“, sudarytas net iš170 atlikėjų, drauge su savo vadovu dr. kun. Viliumi Sikorsku  koncertą pradėjo senuoju grigalinio giedojimohimnu „Rorate caeli“ („Rasokit dangūs“), kuris buvo palydimas mokyklos orkestro(vad. Roma Razmienė) bei svečio saksofonininko Petro Vyšniausko improvizacija. Koncertometu chorams dirigavo „Cantores David“ meno vadovas Mindaugas Radzevičius,liturgijos ir meno vadovė Vita Liaudanskaitė – Vaitkevičienė bei chorvedžiai:Ingrida Tarvydienė, Reda Dapšauskienė, Irena Rimkevičienė, Žilvinas Tarvydas irRasa Palšauskienė.

Koncertąvisi chorai drauge užbaigė Č. Sasnausko sukurta giesme „Malda už Tėvynę“.Ilgais ir gausiais plojimais, atsistojusi publika dėkojo visiems atlikėjams, o jaunieji„Cantores David“ giesmininkai  gavodidžiulį maišą saldžių dovanų.

KAUNO DIENA: „Didžiausias Kauno choras surengė adventinę popietę visai šeimai”, 2017-12-04