Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Mokyklos ugdymo veikla laikinai stabdoma

Gerbiami Mokytojai, brangūs Mokiniai ir Tėveliai,

Didžiausia padėka Jums už kruopštų ir atsakingą darbą ruošiantis nuotoliniam mokymui. Net nekyla abejonių, kad atlikome viską ir turėjome visas galimybes bei kompetencijas tęsti nuotolinį mokymą. Atlikome visus pavestus namų darbus. Deja, neformaliojo švietimo ugdymo programa laikinai stabdoma.  Mokykla uždaroma nuo balandžio 1 d. iki 30 d., joje niekam lankytis negalima. Dėl tolimesnio ugdymo proceso pranešime kai tik gausime nurodymus.

Artėjant Viešpaties Prisikėlimo šventėms linkiu džiaugsmingos ir viltingos širdies.

Pagarbiai,

Direktorius, kun. dr. Vilius Sikorskas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktoriaus įsakymas