Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Mokslo metų pabaiga: egzaminai, atsiskaitymai, baigiamieji koncertai, diplomų įteikimas

Mokslo metų pabaiga – mokyklos darbo, pastangų ir rezultatų derliaus metas. Mūsų mokyklą šiemet baigia 9 abiturientai. Džiaugiamės jų pasiekimais ir puikiais rezultatais, kviečiame jų Tėvelius ir draugus dalyvauti iškilmingame koncerte ir mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo ceremonijoje, kuri vyks š.m. birželio 1 d. 18:30 val. mokyklos salėje.

Gegužės mėnuo – egzaminų, atsiskaitymų metas; vyksta kontrolinės pamokos, koncertai, viešos ir uždaros muzikinės perklausos.

Atlieka: Gerda Šabanovaitė, 2 kl. (fortepijonas mokyt. Jurga Varnaitė) ir Urtė Šabanovaitė, 3 kl. (arfa, mokyt. Valerija Baranauskienė)

 

Baigiamasis egzaminas, kanklėmis groja Urtė Gasiulytė, 8 kl., mokytoja Dileta Kubilienė

 

Kontrolinė dirigavimo pamoka, gieda mažiausieji giesmininkai – PUERI I, diriguoja moksleivė Gabija Šinkevičiūtė, 7kl.

 
Festivalio „Marija – Motina mūs” akimirka. Pažaislis, 2017 m. gegužės 7 d.