Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Iškilmingų šv. Mišių metu – metropolito palijaus įteikimo arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui ceremonija

2020 m. spalio 22 d. 12 val., švenčiant Šv. Jono Pauliaus II-ojo šventę, Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių metu arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui buvo įteiktas iš Vatikano parvežtas metropolito palijus. Šiose iškilmingose apeigose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos mišrus mokytojų ansamblis, grojo styginių kvartetas „Cordae David“, vargonavo maestro Povilas Padleckis. Dirigavo maestro Mindaugas Radzevičius, už muzikinį atlikimą buvo atsakingas Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas.