Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
LRT „Dainų dainelės“ projekte – mūsų mokyklos auklėtinė Ringailė Ramašauskaitė

LRT ir „Dainų dainelė“ - du neatsiejami dalykai. Šį sekmadienį tarp būrio dainuojančių vaikų ir jaunuolių pasirodė ir mūsų mokyklos mokinė - Ringailė Ramašauskaitė. Pasirodymą galite rasti LRT Mediatekoje, bet svarbiau PALAIKYTI Ringailę. Už ją, iki rugsėjo 12 d. galite BALSUOTI čia: https://www.lrt.lt/projektai/dainudainele.