Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Su Rugsėjo 1-ąja!

Brangūs Tėvai, Vaikai ir mūsų Mokytojai,

Naujuosius mokslo metus pradėsime malda rugsėjo 1 d. 16 val. šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Prie šio prasmingo šventimo Kauno miesto savivaldybės Švietimo Skyrius kviečia jungtis ir kitas miesto mokyklas. Po šv. Mišių į mokyklą kviesime rinktis tik naujai įstojusius mokinius.

Naujųjų 2020-2021 mokslo metų išskirtiniai ypatumai

Kauno sakralinės muzikos mokykla įsipareigoja sukurti saugią mokymo aplinką. Nuolat seksime ir taikysime LR SAM ir ŠMM naujausias rekomendacijas siekdami apsaugoti vaikų ir mokytojų sveikatą.

Mokymo proceso metu taikysime grupių izoliacijos principą: mokytojas ateina dirbti į grupę, kabinetas skirtas atskirai grupei, po kiekvienos pamokos patalpos išvėdinamos ir išvalomos, valomi ir dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai, įskaitant bendrojo naudojimo mokymo priemones, muzikinius instrumentus.

Gyvai rekomenduojame ir labai prašome tėvelius parūpinti savo vaikams burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones. Ne pamokų metu (įeinant į mokyklą, iš jos išeinant ir pertraukų metu) prašysime, kad vaikai jas dėvėtų. Mūsų darbuotojai yra apmokyti stebėti vaikų sveikatos būklę. Pasireiškus karščiavimui, gerklės skausmui, skonio, uoslės praradimui ar pasunkėjusio kvėpavimo simptomams, vaiką izoliuosime specialioje klasėje, nedelsdami informuosime mokinių tėvus.

Vykdydami valstybės nurodytas rekomendacijas, grupines pamokas organizuosime kiek tai įmanoma to paties dalyko po dvi iš eilės (pvz. solfedžio). Esant galimybei, kai kurias pamokas pravesime lauke, mokyklos kiemelyje.

Visais atvejais patalpose bus reikalavimas išlaikyti ne mažesnį nei 1 m atstumą tarp mokinių, o mokytojas laikysis 2 m atstumo.

Gerbiami tėveliai, jei vaikas karščiuoja ar turi kitų simptomų, PRAŠOME jo nevesti į mokyklą. Jei taip nutiktų, kad mokyklos bendruomenėje kiltų COVID-19 infekcija, būtų informuojamas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir tokiu atveju mokyklos mokiniams ugdymas būtų toliau tęsiamas tik nuotoliniu būdu.

Mes pažadame saugoti Jūsų mylimus vaikus, o Jūs mums padėkite savo budrumu, atsargumu ir dėmesingumu. Labai prašome visada stebėti ir sekti mokyklos gyvenimą ir naujienas. Informaciją nuolat teiksime ir atnaujinsime mokyklos el. dienyne (www.manodienynas.lt), mokyklos svetainėje (www.cantoresdavid.lt) ir mokyklos Facebook paskyroje.

Visa širdimi Jus laiminu,

Direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas