Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Koncertas šv. Pranciškaus atminimui

Šių metų spalio 4 dieną šv. Jurgio (kankinio) pranciškonų bažnyčioje vyko koncertas šv. Pranciškaus atminimui. Skambėjo Kauno Sakralinės muzikos mokyklos ansamblio IMPROVISES vaikų koncertas. Liaudiškomis kanklėmis ansamblis atliko aukštaičių regiono kūrinį "Valsas", Emanuelis Jakelis kanklėmis grojo J. Švedo "Katpėdėles", Justė Dapkevičiūtė  - savo kūrybos kūrinį "Vilties balsas", ir solistės Luknė Vaičiūnaitė, Augustė Navickaitė ir Agnė Volskytė padovanojo po dainą šios dienos šventei. Koncertą vainikavo Skautų paruoštas vaidinimas bei bendra agapė su broliais pranciškonais.

Džiaugiamės kartu ir dalinamės akimirkomis iš koncerto.