Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Koncertas „Skambanti žiema” – pilnoje VDU Didžiojoje salėje

2020 m. sausio 9 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Pueri I” su draugais surengė jaukų muzikinį vakarą mokyklos bendruomenei ir tėveliams. Koncerte „Skambanti žiema”, kuris vyko VDU Didžiojoje salėje (Gimnazijos g. 7) buvo atliekamos kalėdinio laikotarpio giesmės, instrumentiniai kūriniai ir etiudai. Dėkojame koncertą rengusiems mokytojams: Redai Dapšauskienei, Irenai Rimkevičienei, Aydai Kugevičienei, Ingai Gelažiūtei, Jurgitai Žilinskaitei bei mokytojų instrumentiniam ansambliui - Jurgitai Otienei, Diletai Kubilienei, Romai Razmienei, Ingai Bražionienei.