Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Kelionė į Šiluvos atlaidus

Kauno sakralinės muzikos mokykla kasmet dalyvauja didžiuosiuose Lietuvoje - Šiluvos atlaiduose. Šie mokslo metai mokyklai - jubiliejiniai, švęsime 30 metų nuo mokyklos įkūrimo. Atlaidams buvo suburtas mokyklos mokytojų choras ir styginių kvartetas. Giedojome Didžiųjų atlaidų baigiamojoje dienoje, pagrindinėse Sumos Mišiose. Sulaukėme daugybės padėkų ir pakvietimų dalyvauti kituose renginiuose ir šventiniuose minėjimuose. Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas nuoširdžiausiai dėkojo ir džiaugėsi profesionalia ir kartu širdį keliančia giesme. Be galo daug ovacijų sulaukė garsioji viduramžių sekvencija Stabat Mater Dolorosa - "Stovi Motina skausminga", kuri buvo atliekama lietuvių senąja kantičkine kalba ir melodija bei grigališka melodija. Po šv. Mišių privačiai meldėmės Apsireiškimo koplyčioje, po to - prie atgailotojos Onutės Daubaraitės kapo. Mokytojai Povilas Padleckis ir Kazimieras Ivanovas išbandė Šiluvos bazilikos vargonus ir akustiką.

Pasivaišinę su liturgijos organizatoriais ir dalyviais išvykome link Šiaulių. Aplankėme Tytuvėnus ir nuostabų vienuolyno ansamblį. Mokytojai turėjo galimybę prisiliesti ir pagroti unikaliais, iki šių dienų beveik autentiškais išlikusiais, barokiniais Tytuvėnų bažnyčios vargonais, kurie turi ir labai retą įrenginį – suderintų varpelių karilioną.

Toliaus kelionę tęsėme po Kryžių Kalną, pranciškonų vienuolyną, Šiaulių katedrą, kurioje vėl netilo vargonų muzika. Mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas pasakojo lankytų vietų istorijas, dalinosi ju dvasingumu. Kaip pačius geriausius „Mokinius“, visus pavaisino skaniausia Šiaulių kava ir gėrimais. Visi laimingai grįžome besibaigiant dienai ir gerokai užėjus vakarui... „Išaušo rytas, atėjo vakaras, - visi kartojome: buvo GERA DIENA!“

NUOTRAUKOS: www.facebook.com/857072234342542