Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Kauno senamiesčio širdyje – atsinaujinanti ir auganti mokykla

Birželio 30 d. mokyklos kiemelyje vyko Kauno sakralinės muzikos mokyklos abiturientų – 8-os klasės Baigimo pažymėjimų įteikimo šventė.

„XXIII-iosios laidos abiturientai: Kotryna, Auguste, Martyna, Jūra Inga, Neringa, Agne, Ugne, -  ačiū Jums už nuoširdžią meilę muzikai, Mokyklos Bendruomenei, daugybei giedotų Mišių, dainuotų koncertų, keliautų kelionių ir visų bendrų muzikos ir gyvenimo pamokų. Linkime Jums skambaus gyvenimo, gražiausių akordų ir prasmingiausių gyvenimo Kūrinių!“

2019-2020 mokslo metus baigiame su visų laikų rekordiniu 230 mokinių skaičiumi. Kauno miesto tėvelių ir mokinių pageidavimu 2020-2021 m.m. planuojame mokinių skaičių didinti iki 260.

2019 m. 2% paramą Kauno sakralinės muzikos mokyklai skyrė 64 asmenys, surinkta 3422,36 eurai Dar kartą kuo nuoširdžiausiai dėkojame visų mokinių vardu. Jūsų 2% parama tiesiogiai pagerino mokymosi sąlygas: buvo įsigyta 12 specialių kėdučių pianistams, atnaujinti keli muzikos instrumentai, buvo padengtos kelionių į konkursus bei koncertus išlaidos, šiuo metu baigiame remontuoti smuiko klasę, rūbinę bei mokytojų kambarį. Kviečiame visus suremti pečius ir toliau, mokyklą puoselėti, kalbėti apie ją, jos išskirtinę veiklą, pasiekimus, kuriamas svajones.

2021 metais Kauno sakralinės muzikos mokykla minės 30 metų įkūrimo jubiliejų. Toliau intensyviai atnaujiname edukacijų erdves, puošiame atrestauruotą mokyklos koplyčią, planuojame įsigyti pagrindinį koplyčios paveikslą. Visi 2020 – 2021 mokslo metų renginiai - koncertai bus dedikuojami Mokyklos Jubiliejui.

Vyksta priėmimas, Mokyklos Bendruomenė su džiaugsmu laukia naujų mokinių naujiesiems mokslo metams.

Atostogos  nerūpestingo, bet poilsiu turtingo laiko metas, telydi Jus Angelai Sargai, geri Draugai ir puikiausia nuotaika, BŪKITE PALAIMINTI!

Su Meile,

Direktorius, kun. dr. Vilius Sikorskas