Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Kauno sakralinės muzikos mokyklos koncertas „Kalėdų laukimas“

N!!!U!!!O!!!S!!!T!!!A!!!B!!!U!!!

Kauno sakralinės muzikos mokyklos koncerto „Kalėdų laukimas“ vaizdo įrašas:

https://youtu.be/42TNCaE0ngg


KONCERTĄ ORGANIZAVO:

Kauno sakralinės muzikos mokyklos jaunučių PUERI II chorų vadovai Rasa Palšauskienė ir Vadimas Navickas.

KONCERTE DALYVAVO:

Kauno sakralinės muzikos mokyklos jaunučių choras PUERI II;

Kauno šv. Kazimiero progimnazijos filialo jaunučių choras PUERI I;

Smuiko ansamblis „Mažieji smuikininkai“ vad. Elvyra Krikščiūnienė;

Koncertmeisterė Dalia Krunglevičienė (fortepijonas),

Dileta Kubilienė (kanklės),

Elvyra Krikščiūnienė (smuikas).

Rūta Gervienė (fleita).

KONCERTUI MOKINIUS PARUOŠĖ:

Valerija Baranauskienė (arfa),

Jurgita Žilinskaitė (vokalas),

Žizelė Romualda Laurynienė (fortepijonas),

Jurgita Otienė (fleita),

Rasa Palšauskienė (vokalas),

Vadimas Navickas (vokalas).

FONOGRAMAS SUKŪRĖ:

Koncertmeisterė Evangeline Liew (fortepijonas),

Aivaras Ūsas (saksofonas).

KONCERTO GARSO REŽISIERIUS - Žilvinas Tarvydas.

FILMAVIMAS IR KONCERTO VIDEO MONTAŽAS - Vadimas Navickas ir Eglė Navickienė