Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS choro „Cantores David“ giedojimo tarnystė Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje ir kt. renginiai

Vasaris:

·        5 d.   10.30 Pueri I

·        12 d.   10.30 Pueri II

·        19 d.   10.30 Juniores

·        26 d.   10.30 Seniores

Kovas: 

·       5 d.   10.30 Pueri I

·       12 d. 10.30 Pueri II

·       19 d. 10.30 Juniores

·       26 d. 10.30 maestro Povilas Padleckis

·       26 d. 10 val. Seniores, Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios atšventinimo 25 m. jubiliejinės šv. Mišios

 

Balandis: 

·       2 d. 10.30 Pueri I 

·        9 d. 10.30 Pueri II, Viešpaties Kančios– Verbų sekmadienis

·       13 d. 10 val. Juniores, Didžiojoketvirtadienio Krizmos Mišios

·       15 d. 21 val. Seniores, Juniores Velyknaktis

·       16 d. 10.30 Pueri I ir Pueri II Velykų Dienos Mišios

·       23 d. 10.30 maestro Povilas Padleckis

23 d. 14 val. Jungtinis choras„Cantores David“: Muzikinė popietė visai šeimai „Prisikėlimas“ Kauno filharmonijoje

·       30 d. 10.30 Juniores

 

Gegužė:

·        7 d.  10.30 maestro Povilas Padleckis

7 d.   Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių Marijai festivalis: „Marija – Motina mūs“, Pažaislis (jungtinis choras „Cantores David“)

·        14 d. 10.30 Pueri II

14 d. Juniores, Mišios Šilavoto bažnyčioje, Mišias aukoja apaštalinis Nuncijus

 Arkivyskupas Pedro López Quintana. Po Mišių koplytstulpių šventinimas.

·        21 d. 10.30 Pueri I

·        28 d. 10.30 Č. Sasnausko vardo choras,  Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)

 

Birželis:

 ·        4 d.  10.30 Juniores, Šventosios Dvasios Atsiuntimas  - Sekminės

·        11 d. 10.30 Seniores, Švenčiausioji Trejybė

·        18 d. 10.30 Pueri I, Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

·        25 d. 10.30 Pueri II