Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
KAUNO SAKRALINĖS MUZIKOS MOKYKLOS choro „Cantores David“ giedojimo tarnystė Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje ir kt. renginiai

Vasaris:

·        5 d.   10.30 Pueri I

·        12 d.   10.30 Pueri II

·        19 d.   10.30 Juniores

·        26 d.   10.30 Seniores

Kovas: 

·       5 d.   10.30 Pueri I

·       12 d. 10.30 Pueri II

·       19 d. 10.30 Juniores

·       26 d. 10.30 maestro Povilas Padleckis

·       26 d. 10 val. Seniores, Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčios atšventinimo 25 m. jubiliejinės šv. Mišios

 

Balandis: 

·       2 d. 10.30 Pueri I 

·        9 d. 10.30 Pueri II, Viešpaties Kančios– Verbų sekmadienis

·       13 d. 10 val. Juniores, Didžiojoketvirtadienio Krizmos Mišios

·       15 d. 21 val. Seniores, Juniores Velyknaktis

·       16 d. 10.30 Pueri I ir Pueri II Velykų Dienos Mišios

·       23 d. 10.30 maestro Povilas Padleckis

23 d. 14 val. Jungtinis choras„Cantores David“: Muzikinė popietė visai šeimai „Prisikėlimas“ Kauno filharmonijoje

·       30 d. 10.30 Juniores

 

Gegužė:

·        7 d.  10.30 maestro Povilas Padleckis

7 d.   Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių Marijai festivalis: „Marija – Motina mūs“, Pažaislis (jungtinis choras „Cantores David“)

·        14 d. 10.30 Pueri II

14 d. Juniores, Mišios Šilavoto bažnyčioje, Mišias aukoja apaštalinis Nuncijus

 Arkivyskupas Pedro López Quintana. Po Mišių koplytstulpių šventinimas.

·        21 d. 10.30 Pueri I

·        28 d. 10.30 Č. Sasnausko vardo choras,  Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)

 

Birželis:

 ·        4 d.  10.30 Juniores, Šventosios Dvasios Atsiuntimas  - Sekminės

·        11 d. 10.30 Seniores, Švenčiausioji Trejybė

·        18 d. 10.30 Pueri I, Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

·        25 d. 10.30 Pueri II