Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Kauno miesto švietimo įstaigų mokslo metų užbaigos, padėkos šv. Mišios

2017 m. birželio 1 d. 12 val. Kauno miesto abiturientai rinkosi į mokslo metų užbaigimo-padėkos šv. Mišias Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Šv. Mišias kartu su Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu SJ aukojo šv. Mato gimnazijos direktorius kun. Rytis Baltrušaitis ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius kun. Vilius Sikorskas.

Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus pakvietimu giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David”.