Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Kauno meno mokyklų paroda–koncertas „Mūzų puokštė”

2019 m. lapkričio 15 d., 17.30 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje (L. Sapiegos g. 5, Kaunas) įvyko Kauno meno mokyklų paroda–koncertas „Mūzų puokštė”.

Kauno sakralinės muzikos mokiniai atliko 2 kūrinius: „I Like to Sing“ (atl. vokalinė-instrumentinė grupė „Improvises“– „Neklaužados“, vadovai: ses. Pija Kristina Metrikytė OSB, Vadimas Navickas, smuikų grupės vadovė Elvyra Krikščiūnienė, akomp. Evangeline Liew) ir K. Jenkins „Cantate Domino” (atl. choras „Cantores David“, vadovai: Mindaugas Radzevičius, Ingrida Tarvydienė, dir. Ingrida Tarvydienė, akomp. Dalia Krunglevičienė, Evangeline Liew).