Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Jubiliejinis Laudate Pueri koncertas

Kauno sakralinės muzikos mokyklos 30 metų JUBILIEJINIS KONCERTAS

LAUDATE PUERI - ŠLOVINKITE VAIKAI VIEŠPATĮ!

2022 m. gegužės 26 d. 19 val.

Koncertas vyks Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME!