Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
IV - asis tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas „Christmas talent league 2021 instrumental and Classical Vocal“

Gruodžio 17 d. vyko IV - asis tarptautinis vaikų ir jaunimo konkursas „Christmas talent league 2021 instrumental and Classical Vocal“  šv. Jonų bažnyčioje.
Džiaugsmo pilni grįžo „Alis Cordae David“ kanklių ansamblis (Meirita Paužaitė, Viltė Palaimaitė, Paulina Kuzmarskaitė ir Marta Stasiukynaitė) su I vietos diplomu bei nominacija už originalų pasirodymą!
Solistė kanklininkė Viltė įvertinta II vietos diplomu!
Nuotoliniu būdu, tapačiame konkurse, dalyvavęs, Emanuelis Jakelis įvertintas I vieta!!!

Džiaugiamės Kalėdinėmis dovanomis ir su šia puikia nuotaika jums linkime švęsti savo talentais garbindami Dievo Sūnų Atpirkėją.