Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Interviu su naująja mokyklos dirigente maestro Milda Vosyle

Dėkojame Dievui, kad Tavo gyvenimo kelias pasuko į mūsų – Kauno sakralinės muzikos mokyklą. Tavo ilgametė darbo su vaikais – jaunimu patirtis bei Tavo didžiulė meilė muzikai, Tavo jautrumas ir gebėjimas priartėti prie mažo žmogaus, mūsų mokykloje Tau jau pelnė daug pagyrų. Norime susipažinti ir supažindinti Tave su mūsų mokyklos Bendruomene.

Tavo kelias į muziką?

Kelias prasidėjo nuo 7 metų, kai pradėjau lankyti muzikos mokyklą Šakių rajone, kur 8 metus mokiausi fortepijono specialybės. Po muzikos mokyklos pradėjau mokytis Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, trejus metus studijavau chorinio dirigavimo specialybę.

Kada supratai, kad linksti į profesionalaus atlikėjo ar chorvedžio kelią? Kada supratai, kad nori mokyti kitus?

Mokyti kitus mėgau jau nuo vaikystės, brolius mokiau groti pianinu. Tėvams visą laiką sakiau, kad noriu būti mokytoja. Dar viena svajonė buvo – būti soliste, solinio dainavimo atlikėja, bet labiausiai visgi norėjau būti dirigente. Muzikos akademijoje jau nuo pirmojo kurso pradėjau kartu dirbti ir pedagoginį darbą, tai man padėjo apsispręsti, kad čia – mano vieta.

Kokia specifika – dirbant su vaikais ir jaunimu? Kuo skiriasi darbas su jaunais žmonėmis nuo darbo su suaugusiais?

Su vaikais viskas vyksta žaidimo forma, svarbu kiekvieną informaciją pateikti kuo žaismingiau, reikia daug kūrybos. Su paaugliais – daugiau psichologijos; svarbi asmeninė psichologinė būsena, kaip reaguoti į jų replikas, į jų nuotaikas, kaip prie jų prieiti, kaip sudominti. Labai įdomu su jais.

Ką darai, kad vaikus sumotyvuotum?

Visą laiką stengiuosi su jais bendrauti ne tik pamokų metu, bet ir pertraukų metu. Stengiuosi nusileisti iki jų lygio, kad nebūčiau viršesnė už juos. Duodu jiems „saldainį“ ir leidžiu patiems nuspręsti, pasirinkti kūrinį, programą, kas jiems patinka, įtraukti į įvairias veiklas. Su vaikais reikia būti lyderiu, bet taip pat reikia ir įsijungti į komandinį darbą. Labai svarbu bendrauti kaip su sau lygiais.

Ką galėtumei patarti muzikos besimokančiam vaikui ar paaugliui, kai muzika vienu metu patinka, kitu metu nepatinka ir atsiveria daugybė kitų veiklos galimybių aplinkui, pvz. sportas?

Pirmiausia: „tai ką pradėjai – pabaik“. Tai svarbiausias tikslas. Tų iššūkių ir sunkumų mes visą laiką sutiksime, visame gyvenime. Svarbiausia neatsisakyti, o tęsti ir sėkmingai užbaigti pradėtą veiklą. Nes tai lydės visur kur bebūtum: santuokoje ar moksluose, ar darbe.

Tavo kelias į musica sacra.

Su Bažnyčia esu glaudžiai susijusi nuo pat vaikystės, nuo 7 metų giedojau bažnyčios chore, tada dar nepažinojau natų, parsinešdavau jas namo ir su mama mokindavausi visas giesmes. Nuo 16 metų patapau bažnyčios tikra vargonininke ir ja esu ligi šiol.

Kaip tau atrodo Sakralinės muzikos mokykla lyginant su kitomis mokyklomis, kuriose teko dirbti?

Pirmiausia tai mane sužavėjo čia besimokantys vaikai. Nesu susidūrusi su tokiais giliais ir jautriais vaikais;  elementarus persižegnojimas prieš choro repeticiją, trumpa maldelė – jie labiau susikaupę, į dvasinį gyvenimą atsisukę. Jie tikrai kitokie, tai mane labai maloniai nustebino. Jau buvau girdėjusi iš anksčiau, kad Sakralinės muzikos mokyklos kolektyvas – labai šiltas ir išskirtinai malonus, ir tikrai – tą galiu tik patvirtinti. Tuo ši mokykla yra ir išskirtinė, ir žavi.

Palinkėjimas tėveliams, vaikams, mokytojams...

Džiaugtis, kad yra tokia mokykla, vertinti tai, sėkmingai mokytis, visomis jėgomis ir visa širdimi šlovinti Dievą. Dovanoti ne tik žmonėms, bet ir Dievui visus tavo talentus, visus savo gebėjimus. Visiems augti išmintimi ir dvasia, supratimu ir gebėjimu bendrauti bei dalintis.

Dėkoju už pokalbį, pažadame ištikimą draugystę ir profesinę pagalbą.

Kalbino – direktorius kun. Vilius

Maestro muz. mgr. Milda Vosylė

Credo: Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti.

2013 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, chorinio dirigavimo spacialybę.

2013 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2017 m. baigė muzikos krypties teorijos ir pedagogikos studijų programą bei įgijo muzikos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją.

2014 m. pradėjo dirbti Kauno Suzukio pradinėje mokykloje muzikos bei jaunučių choro mokytoja.

2015 m. pradėjo dirbti Juozo Naujalio gimnazijos mišraus choro „Cantica“ chormeistere, o 2018 m. ir choro dirigavimo mokytoja.

2017 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2019 m. baigė chorinio dirigavimo studijų programą bei įgijo magistro laipsnį.