Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
"International Art Contest White Winter" konkurso laureatai

Sveikiname mūsų mokytojus ses. Piją Kristiną Metrikytę OSB, Rasą Palšauskienę, Vadimą Navicką ir jų akompaniatores Dalią Krunglevičienę, Evangeline Liew paruošusius mokinius 2023 m. sausio mėn. "International Art Contest White Winter" konkursui Lenkijoje.

Džiaugiamės KANKLININKŲ  pasiekimais:

mokytojos ses. Pijos kanklininkai kopė į muzikos viršūnes ir pelnė I - III vietas.

Džiaugiamės CHORŲ pasiekimais:

I vieta - "Improvises" (ses. Pija Kristina Metrikytė, akomp. Dalia Krunglevičienė)

II vieta - Pueri I (dirig. ir vadovė Rasa Palšauskienė, akomp. Evangeline Liew)

II vieta - Pueri II (dirig. Vadimas Navickas, vadovai Rasa Palšauskienė ir Vadimas Navickas)