Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
III respublikinis akordeonistų konkursas „Muzikinė mozaika 2018”

2018 m. balandžio 13 dieną Prienų meno mokykloje įvyko III respublikinis akordeonistų konkursas "Muzikinė mozaika 2018", kuriame Kauno sakralinės muzikos mokyklą atstovavo 3-ios klasės mokinys Marius Mieldažys. Jį konkursui paruošė mokytoja metodininkė Vanda Malinauskienė. Marius atliko L. Bethoveno kūrinį "Keliaujantis muzikantas" ir V. Burinsko variacijas lietuvių liaudies dainos "Žvirblis" tema. Šioje (A2) mažųjų kategorijoje dalyvavo 17 dalyvių. Marius  savo programą atliko užtikrintai, energingai ir išraiškingai, su artistiniais elementais, rodydamas savo koncertinę patirtį. Savo atlikimu maloniai nustebino komisiją ir buvo įvertintas aukščiausiu apdovanojimu I-ąja vieta.