Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
III-iasis jaunųjų atlikėjų festivalis „Laudate pueri“

Jau trečius metus pavasario pradžią Kaune skelbia choristų balsai ir styginių instrumentų garsai.  2020 m. kovo 7 d. Kaune nuskambėjo Kauno sakralinės muzikos mokyklos organizuotas III-iasis tarptautinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Laudate pueri“. Šiais metais festivalis  dedikuotas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-šimtmečiui. „Laudate pueri Dominum“ – šlovinkite vaikai Viešpatį, skelbia Dovydo psalmė. Tarptautinis festivalis sukvietė jaunuosius atlikėjus iš Baltijos šalių išskirtiniams pasirodymams scenose.

Didžiulis būrys Suzuki metodu besimokančių smuikininkų ir violončelistų koncertavo Kauno sakralinės muzikos mokykloje. Visi scenoje groję smuiko ir violončelės virtuozai mokosi groti žymaus mokytojo ir filosofo Šiniči Suzuki metodu, kuris remiasi unikaliu principu – kiekvienas vaikas gali išmokti būdamas puikioje, mylinčioje ir lavinančioje aplinkoje. Juk visi vaikai išmoksta kalbėti be ypatingų pastangų. Šiniči Suzuki šį procesą pavadino motinos kalbos metodu, o visą pedagoginę sistemą – lavinamais talentais.

Kartu su Kauno sakralinės mokyklos jungtiniu choru „Cantores David“ (Dovydo giesmininkai) vienoje scenoje dirbo ir koncertavo berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“. Nėra Lietuvoje vaikų ir jaunimo choro, kuris būtų sukaupęs tokį milžinišką įvairių opusų, o ypač stambios formos kūrinių repertuarą ir kuris taip plačiai anuomet, o ne mažiau ir dabar garsina Lietuvos vardą. „Ąžuoliukas“ – mūsų muzikinės kultūros pažiba ir tikroji vyriškumo mokykla keliems tūkstančiams berniukų. Renginio dalyviai galėjo semtis chorinio meistriškumo paslapčių iš puikaus chorvedžio dr. Lino Balandžio, skaičiusio paskaitą „Frazavimo ugdymas dirbant su choru“ bei vedusio repeticiją choristams.

Baigiamajam festivalio „Laudate pueri“ koncertui atlikėjai rinkosi Kauno valstybinėje filharmonijoje, į kurią sukvietė gausų būrį miestiečių bei miesto svečių. Jungtinis Kauno sakralinės mokyklos choras „Cantores David“ ir mokyklos mokytojų styginių kvartetas „Cordae David“ (Dovydo stygos) atliko M. Haidno kūrinį „Laudate pueri Dominum“- šlovinkite vaikai Viešpatį, šlovinkite Viešpaties vardą. Vėliau chorai sceną užleido styginiams instrumentams, kuriuos keitė berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, o koncertą vainikavo visų festivalio dalyvių atliekamas kūrinys – G. F. Hendelio „Canticorum jubilo“.

Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams, svečiams, Kauno miesto savivaldybei, visai mokyklos bendruomenei prisidėjusiems prie šio puikaus renginio organizavimo.