Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
I respublikinis akordeonistų konkursas „MUSICA ENIGMA”

Sveikiname Marių Mieldažį, kuris lapkričio 24 d. Alytuje tapo II laipsnio laureatu I-ajame respublikiniame jaunųjų akordeonistų konkurse.

Šis renginys buvo ypatingas – pirmą kartą Lietuvoje organizuotame akordeonistų konkurse dalyviai pasirodė inkognito. Jaunieji atlikėjai grojo už širmos, neskelbiant jų vardo, pavardės, mokyklos ir mokytojo.

Buvo grojama Jurijaus Mireko harmonizuota estų liaudies „Audėjų giesmė” ir Vytauto Burinsko mažosios variacijos lietuvių liaudies dainos „Žvirblis” tema.