Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Gražių, jaukių ir prasmingų mokslo metų!

Rugsėjo 2 d. Kauno sakralinės muzikos mokykloje šventiškai pasitikome naujuosius mokslo metus.

16 val. mokyklos direktorius, kun. dr. Vilius Sikorskas aukojo šv. Mišias už mokyklos Bendruomenę Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Šventinėse Mišiose dalyvavo gausus mokinių, tėvelių ir mokytojų būrys. Prieš šv. Mišias grojo mokyklos styginių instrumentų orkestras, Mišių metu giedojo jungtinis mokyklos choras „Cantores David”. Mokyklos direktorius džiaugėsi rekordiškai išaugusia mokyklos Bendruomene: Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyrius patvirtinto padidintą mokinių skaičių iki 230.

Kauno sakralinės muzikos mokykla greta Jono Pauliaus II gimnazijos filialo atidarė naują, antrąjį filialą Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje. Ši progimnazija su dideliu džiaugsmu ir visokeriopa pagalba sutinka bendradarbiauti. Mokyklos Bendruomenę papildę nauji mokytojai sėkmingai įsijungė į pedagoginę veiklą. Mūsų mokykloje pirmą kartą keletą dalykų bus galima mokytis ir anglų kalba.

Po šv. Mišių mokiniai, mokytojai ir tėveliai rinkosi mokykloje, savo klasėse. Mokykla pasitinka juos dar labiau pagražėjusi. Renovuota koplyčia dar kvepia dažais ir naujai įrengti vargonai jau laukia pirmųjų mokinių prisilietimų.

Linkime gražių, jaukių ir prasmingų mokslo metų!