Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Festivalis „Marija – Motina mūs”

2017 m. gegužės 7 d. Kauno Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčioje jau 9 kartą įvyko Respublikinis vaikų ir jaunimo chorų giesmių Marijai festivalis „MARIJA – MOTINA MŪS“. Kasmetinis Kauno sakralinės muzikos mokyklos organizuojamas festivalis buvo skirtas tarptautinei Motinos dienai paminėti.

Festivalis, kurį vedė mokytojai Jurgita Žilinskaitė ir Vadimas Navickas, prasidėjo šventišku chorų pasirodymu, kurį vėliau tęsė Eucharistijos šventimas – šv. Mišios, kuriose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinio choro „Cantores David“ grupės: „Pueri I“ (jaunučiai, vad. Reda Dapšauskiene ir Irena Rimkevičiene), „Pueri“ II (vaikai, vad. Rasa Palšauskienė ir Žilvinas Tarvydas), „Juniores“ („Pastoralė“, vad. Ingrida Tarvydienė ir Žilvinas Tarvydas), „Seniores“ („Giesmė“, vad. Mindaugas Radzevičius ir Ingrida Tarvydienė). Šv. Mišias aukojo mokyklos direktorius kun. Vilius Sikorskas, o tiesiogiai visai Lietuvai transliavo Marijos Radijas.

Po Eucharistijos šventimo festivalį toliau tęsė chorų pasirodymai. Pažaislio lankytojai klausėsi mokinių Justės Budrytės, Austėjos Norkūnaitės, Augustės Kašėtaitės, Benedikto Gudžinsko atliekamų solinių kūrinių. Už mokinių paruošimą dėkojame mokytojoms Valerijai Baranauskienei (arfa), Vandai Malinauskienei (akordeonas), Jurgitai Žilinskaitei (vokalas), už puikų skambinimą fortepijono koncertmeisterėms Daliai Krunglevičienei, Aydai Kugevičienei, Ingai Gelažiūtei, Gretai Drenseikaitei-Pliulienei, kanklių mokytojai Diletai Kubilienei, fleitos mokytojai Jurgitai Otienei.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai bei svetingumo kompleksui „Monte Pacis“ už paramą festivaliui.