Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Festivalio AMICITIA SONANS laureatai

Sveikiname!!! Gegužės 27 dieną III -ajame tarptautiniame konkurse - festivalyje AMICITIA SONANS Kauno filharmonijoje dalyvavusius kanklininkus, paruoštus mok. Pijos Kristinos Metrikytės:

Emanuelį Jakelį - Grand Prix - gautas aukščiausias įvertinimas, ir pakviestas groti Gala apdovanojimų koncerte.

Augustė Navickaitė - 2 vieta, ir specialusis apdovanojimas bei diplomas už lietuviškos pjesės atlikimą.

Džiaugiamės pasiekimais!!!