Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|
Festivalio AMICITIA SONANS laureatai

Sveikiname!!! Gegužės 27 dieną III -ajame tarptautiniame konkurse - festivalyje AMICITIA SONANS Kauno filharmonijoje dalyvavusius kanklininkus, paruoštus mok. Pijos Kristinos Metrikytės:

Emanuelį Jakelį - Grand Prix - gautas aukščiausias įvertinimas, ir pakviestas groti Gala apdovanojimų koncerte.

Augustė Navickaitė - 2 vieta, ir specialusis apdovanojimas bei diplomas už lietuviškos pjesės atlikimą.

Džiaugiamės pasiekimais!!!