Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|
Bendras festivalio "Laudate pueri" projektas

Kovo 28 d., VDU Didžiojoje auloje nuskambėjo ypatingas koncertas - bendras festivalio Laudate pueri (Šlovinkite, vaikai, viešpatį) ir Ukrainos - Lietuvos vaikų kūrybingumo projektas "Muzika dėl pergalės". Ypatingieji svečiai, Kyjivo Suzuki metodo studijos "Muzikos akademija" vaikai ir mokytojai atliko specialiai paruoštą programą - ukrainiečių ir lietuvių liaudies melodijas. Koncerte taip pat skambėjo per 100 dalyvių atliekamas Suzuki repertuaras, sakralinės mokyklos chorų ir vaikų-mokytojų ansamblių atliekami kūriniai ir abiejų šalių himnai.

"Muzika yra mūsų ginklas. Nepaisant raketų sprogimų ir bemiegių naktų, mes imame savo muzikos instrumentus ir grojame", kalbėjo Ukrainos Suzuki asociacijos vadovė Natalija Koptenkova.

"Nesvarbu ką daro suaugusieji,- vaikai turi būti laimingi", sakė mokyklos pavaduotoja Aurelija Helmienė.