Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
2021-uosius metus pasitikome dar viena pergale

Džiaugiamės dar viena mokyklos pergale tarptautiniame konkurse ir sveikiname 6 kl. mokinį Augustiną Gudžinską (antrasis instrumentas – akordeonas), laimėjusį prizinę – II-ąją vietą tarptautiniame konkurse „Grand Eurofest 2020“.

Nuoširdžiai dėkojame Augustino mokytojai Vandai Malinauskienei.