Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Žizelė Romualda Laurynienė

Koncertmeisterė-metodininkė, mokytoja-metodininkė
Fortepijonas, koncertmeisterė

Credo – Neprašau tavęs, Viešpatie, stebuklų ir vizijų, tik jėgų kasdienybei. Išmokyk mane mažų žingsnelių meno. /A.de Sent Egziuperi/

Pedagoginį ir koncertmeisterės darbą dirbu 32 m. 1984 m. baigiau J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar – J. Gruodžio konservatorija), fortepijono specialybę (Rikos Okruško klasė). Dar besimokant IV kurse pradėjau dirbti Prienų muzikos mokykloje fortepijono spec. mokytoja ir koncertmeistere. 1989 m. baigiau tuometinę Vilniaus konservatoriją (dabar – LMTA), kur studijavau fortepijono specialybę dėst. Mūzos Rubackytės ir Andriaus Vasiliausko klasėje. Dar studijuodama pradėjau dirbti Kauno II muzikos mokykloje (dabar – A. Kačanausko muzikos mokykla). Nuo 1994 m. dirbu Kauno Sakralinės muzikos mokykloje fortepijono mokytoja ir koncertmeistere.

1998 m. suteikta vyr. mokytojo kavalifikacinė kategorija. 1999 m. suteikta koncertmeisterio-metodininko kvalifikacinė kategorija, o 2005 m. suteikta mokytojo-metodininko kvalifikacija.

Nuo 2001 m. kiekvienais metais su savo mokiniais dalyvauju tarptautiniuose konkursuose, kuriuose jie tampa laureatais: ,,Amadeus“ (Brno, Čekija), N. Rubinšteino (Paryžius, Prancūzija), R. Šumano (Suvalkai, Lenkija), ,,Citta di Barletta“, „Alpi Marritime“, „Canicatti“, ,,Luigli Zanuccolli“ (Italija), ,,Trofeo musicale“, ,,Muzikuojame dviese“ (Lietuva).

Džiaugiuosi mokinių dalyvavimu, pasiekimais ir apdovanojimais respublikiniuose festivaliuose- konkursuose „Pavasario garsai“, ,,Su šypsena“, ,,Laisvalaikio muzika“ , ,,Garsų išdaigos“ ir kt.

2009 m. buvau apdovanota Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus Padėka ruošiant mokinius tarptautiniams konkursams.

Didelę koncertinę patirtį įgijau koncertuodama su įvairiais mokytojų kameriniais ansambliais, fortepijoniniuose duetuose. Dalyvavau daugelyje miesto ir respublikinių festivalių, konkursų, pianistų seminaruose-praktikumuose su Kauno sakralinės muzikos mokyklos ir A. Kačanausko muzikos mokyklos mokiniais.

Kaip koncertmeisterė su mokiniais dalyvavau respublikiniuose J. Pakalnio, J. Švedo, B. Dvariono ir tarptautiniuose konkursuose su fleitos, birbynės, violončelės specialybės mokiniais.

X-ame tarptautiniame konkurse ,,Sigulda“ (Latvija) pagerbta kaip koncertmeisterė už profesionalų pasirengimą.

Sakralinės muzikos mokykloje dirbu fortepijono mokytoja ir koncertmeistere. Džiugu, kad iš šios mokyklos mano buvusi mokinė Marija Čiapaitė, sėkmingai dalyvavusi respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose, vėliau pasirinko pianistės vargonininkės specialybę. Aktyviai koncertinėje veikloje bei įvairiuose konkursuose dalyvavo mokinės Dovilė Stonytė ir Gabija Žukauskaitė. Apdovanotos respublikiniuose festivaliuose-konkursuose „Pavasario garsai“ (Rumšiškės, 2012-2015) ir respublikiniame konkurse ,,Su šypsena“ (Kaunas, 2012 m. ir 2014 m.).

Ypač mokiniai mėgsta dalyvauti kasmetiniuose miesto kamerinio muzikavimo festivaliuose ,,Garsų išdaigos“.