Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Vanda Malinauskienė

Mokytoja metodininkė
Akordeonas, dirigavimas

CredoPer muziką į Dievą!

1981 m. su pagyrimu baigiau Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar – Kauno J. Gruodžio konservatorija) ir įgijau muzikos mokyklos (akordeono) mokytojos bei liaudies instrumentų orkestro vadovo specialybę. 1986 m. Valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) įgijau koncertinio atlikėjo, dėstytojo (akordeono), liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikaciją. 1994 m. suteikta vyresniojo muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija. 1996-2001 m. tęsiau muzikos mokslus ir su pagyrimu baigiau Košalino Muzikos Akademiją (Lenkija), choro dirigento specialybę. 2004 suteikta akordeono mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

1986-1990 m. dirbau Agropramoninio komplekso darbuotojų Respublikinių kultūros namų prie Žemės ūkio ministerijos Muzikinio sektoriaus vedėja ir meno vadove. Nuo 1990 m. dirbu Veiverių A. Kučingio meno mokykloje, 2004-2009 m. buvau šios mokyklos Instrumentinio skyriaus vedėja.

Nuo 1995 m. esu Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytoja (dirigavimo, akordeono bei fortepijono), 1996-2000 m. ėjau direktoriaus pavaduotojos mokymo ugdymo reikalams pareigas.

Mano parengti mokiniai yra dalyvavę tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose bei festivaliuose Italijoje ir Lietuvoje, laimėję prizines vietas ir diplomus.

Esu 2003 m. rengtos I-osios tarptautinės konferencijos-festivalio „Nuo fortepijono, akordeono iki sintezatoriaus ir muzikinių technologijų“ sumanytoja bei organizacinio komiteto vadovė, konkursų „Olimpo musicale“, „Ascoltate“, „Musica piano forte“, „Trofeo musicale“ ir respublikinio vaikų ir jaunimo chorų festivalio „Giesmės Marijai“ organizacinių komitetų narė.

Domėjimosi sritys: muzika, jėzuitų dvasinės lavybos, filosofija, katalikiška ir dvasingumą ugdanti literatūra, kultūra, psichologija, kelionės.