Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Mgr.

Vadimas Navickas

Choro vadovas, solfedis

Credo: „Meilė turi būti rodoma labiau darbais negu žodžiais.“ Šv. Ignacas Lojola

Išsilavinimas

1993 m. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija, muzikos mokyklos mokytojo, choro dirigavimo

kvalifikacija.

2003 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos chorinio dirigavimo bakalauras (prof. Jono Aleksos chorinio dirigavimo klasė).

2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos chorinio dirigavimo magistras (prof. Vytauto Miškinio chorinio dirigavimo klasė).

2009–2011 m. mokėsi Miuncheno aukštojoje filosofijos mokykloje ir įgijo filosofijos bakalauro laipsnį.

2013–2014 m. studijavo teologiją Popiežiškąjame Grigaliaus universitete Romoje.

Profesinė patirtis

1994–2004 m. Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčios vargonininkas ir vaikų choro vadovas.

2003–2006 m. Vilniaus savivaldybės kamerinio choro „Jauna muzika“ choro artistas.

2004–2006 m. Vilniaus aklųjų ir silpnaregių choro „Vilnius“ choro artistas.

2005–2006 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Bažnytinio giedojimo dėstytojas.

2005–2007 m. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vargonininkas.

2007–2014 m. Jėzuitų vienuolis (Jėzaus Draugijos SJ narys, dvasinė formacija).

2011–2013 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijos filosofijos mokytojas, socialinis pedagogas, projektų vadovas.

2014–2015 m. Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados projektų koordinatorius.

2015 m. Kauno sakralinės muzikos mokyklos choro „Giesmė“ (dabar „Juniores“) vadovas, chorinio dirigavimo mokytojas.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokomi dalykai: chorinis dirigavimas, muzikos istorija, solfedžio.

Asmeniniai gebėjimai:

Kalbos: anglų, italų, vokiečių, rusų.

Programos: Phostoshop, Gimp, Abobe Illustrator, Microsoft Office.

Domėjimosi sritys: teologija, filosofija, rytų kovos menai, IT.