Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Ses. Pija Kristina Metrikytė OSB

Kanklės, tikyba, choro vadovė

Credo: „Nieko labiau nevertinti už Kristaus meilę”.

Gimiau 1986 m. Naujojoje Akmenėje šešių vaikų šeimoje. Baigiau N. Akmenės muzikos mokyklą bei Šiaulių Muzikos konservatoriją, kanklių specialybę. Studijas tęsiau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vytauto Didžiojoje universitete įgijau pedagogo kvalifikaciją.

2005 m. įstojau į Kauno seserų benediktinių vienuolyną. Nuo 2011 m. iki 2017 m. dirbau Kauno mokykloje-darželyje „Šviesa” sakralinio choro vadove. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. dirbu Kauno sakralinės muzikos mokykloje: esu choro „Improvises” vadovė, tikybos ir kanklių mokytoja. Domiuosi monastika, dykumos tėvų dvasingumu, Bažnyčios tėvų mokymu, liturgijos raida ir muzikos pasauliu.