Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Ses. Pija Kristina Metrikytė OSB

Kanklės, tikyba, choro vadovė

Credo: „Nieko labiau nevertinti už Kristaus meilę”.

Gimiau 1986 m. Naujojoje Akmenėje šešių vaikų šeimoje. Baigiau N. Akmenės muzikos mokyklą bei Šiaulių Muzikos konservatoriją, kanklių specialybę. Studijas tęsiau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vytauto Didžiojoje universitete įgijau pedagogo kvalifikaciją.

2005 m. įstojau į Kauno seserų benediktinių vienuolyną. Nuo 2011 m. iki 2017 m. dirbau Kauno mokykloje-darželyje „Šviesa” sakralinio choro vadove. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. dirbu Kauno sakralinės muzikos mokykloje: esu choro „Improvises” vadovė, tikybos ir kanklių mokytoja. Domiuosi monastika, dykumos tėvų dvasingumu, Bažnyčios tėvų mokymu, liturgijos raida ir muzikos pasauliu.