Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Mgr.

Renata Surkienė

Smuikas

„Mes nugalime ne Everestą, bet save patį.”
(E. Chilari, pirmasis žmogus, įlipęs į Everestą)

Mano senelis buvo savamokslis kaimo muzikantas smuikininkas. Grįžęs iš Sibiro tremties, jis sakė „Jei ne smuikas ir tikėjimas į Dievą, nebūčiau išlikęs gyvas“. Mano tėvelis taip pat profesionalus muzikantas, klarneto mokytojas. Taigi aš nuo lopšio užaugau su muzika.

Baigusi Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, 1992 m. įstojau į Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetą. Čia mokiausi pas puikius pedagogus prof. E. Polauską ir St. Čepinskį. 1996 m. baigiau bakalauro studijas, o 1997 m. – magistro studijas. Gavau orkestro artisto, kamerinio ansamblio artisto, pedagogo kvalifikacijas.

Tris metus dirbau Raseinių VMM klasikinio smuiko mokytoja. 1998m. išlaikiau konkursą į Kauno kamerinį orkestrą. Tuo metu vadovavo puikus smuikininkas iš Maskvos – P. Bermanas. Į darbą ėjau kaip į šventę, tikrąja to žodžio prasme.

2004 m. Kauno kamerinis buvo performuotas į simfoninį orkestrą. Mūsų kolektyvui dirigavo J. Aleksa, J. Domarkas, M. Pitrėnas, M. Gražinytė ir daugelis kitų pasaulinio garso dirigentų.

Muzikinį repertuarą sudarė klasikinė, romantinė, šiuolaikinė muzika. Koncertuota su Chvorastovskiu, P. Geniušu, L. Geniušu, D. Geringu, V. Noreika, I. Milkevičiūte, E. Montvidu, A. Grigorian.

Su šiuo orkestru koncertavome Norvegijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Kroatijoje ir Austrijoje.

Grodama orkestre, dirbau ir pedagoginį darbą: 2008 – 2014m. Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje. 2012m. įgijau Europos Suzuki asociacijos I lygio sertifikatą – Suzuki smuiko mokytoja, 2014 m. – II lygio sertifikatą. Tais pačiais metais pradėjau dirbti Suzuki smuiko mokytoja ir dirbu iki šiol.

Nuo 2017m. įsiliejau ir į Kauno valstybinį muzikinį teatrą.

Mano patirtis leidžia sakyti mūsų mažiesiems muzikantams, kad taptumėte tikrai didžiais žmonėmis, reikia laimėti mūšį su pačiu savimi. Prisiminkite, kad nuo gimimo jūs turite viską sėkmei, laimei ir savo tikslui pasiekti. Trūksta tik žinių, valios ir patirties.

Mano tikslas, kad vaikai atrastų kelio pradžią į savęs pažinimą, kad jų siela išsiskleistų, kaip daugybę žiedlapių turintis lotosas.