Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Mgr.

Reda Dapšauskienė

Mokytoja metodininkė
Choro vadovė, solfedis, dirigavimas, muzikos istorija (grigalinis giedojimas, viduramžių muzika)

Credo - Kiekviename mažame žmoguje regėti slypinčius talentus bei unikalumą ir su meile padėti juos išskleisti jo paties ir kitų žmonių labui – gražesnio pasaulio sukūrimui.

1986 m. baigiau Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklą, 1986-1990 m. Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje studijavau chorinio dirigavimo specialybę, dėstytojo P. Gelžinio klasėje, ir įgijau choro dirigento, muzikos mokytojo, vaikų muzikos mokyklos solfedžio dėstytojo kvalifikaciją. 1989 m. tapau Respublikinio jaunųjų atlikėjų-choro dirigentų konkurso diplomante.

1990-1995 m. studijavau Lietuvos Muzikos Akademijos (dabar – LMTA) instrumentinės ir chorinės muzikos fakultete pagal muzikologijos krypties muzikos pedagogikos studijų, muzikos mokytojo ir choro dirigento specializacijos programą ir įgijau bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2000-2002 m. studijavau Klaipėdos universiteto Menų fakultete muzikos pedagogikos studijų programą. Įgijau muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.

1993-1995 m. stažavausi grigališkojo choralo tyrimų ir interpretavimo centre Šv. Petro Benediktinų vienuolyne Solesmes (Prancūzija).

2001 m. man suteikta vyr. muzikos mokytojos kvalifikacija, o 2011 m. – mokytojos metodininkės kvalifikacija.

1989-1997 m. dar studijuodama pradėjau dirbti Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje vaikų choro vadove ir vargonininke.

1992-1995 m. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje drauge su bendraminčiais įkūriau grigališkojo choralo chorą, buvau choro vadove. Su šiuo kolektyvu įgijau tarptautinės koncertinės patirties. 1993 m. choras buvo pakviestas giedoti Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje metu Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje.

1994-1995 m. dirbau Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos berniukų choro „Gintarėlis“ paruošiamosios dainavimo klasės mokytoja.

1995-2007 m. Kretingos rajone Salantų meno mokykloje dirbau ankstyvojo muzikinio ugdymo, solfedžio, muzikos istorijos ir teorijos, papildomo instrumento – fortepijono mokytoja. 2002-2006 m. Skuodo meno mokykloje – akordeono mokytoja. 2003-2007m. kartu su vyru vadovavome Laivių kultūros centro folkloriniam ansambliui, kuris kelis kartus atstovavo rajoną Respublikinėje Dainų šventėje Vilniuje. 2007 m. buvau apdovanota Lietuvos kultūros ministro J. Jučo medaliu už lietuvių kultūros puoselėjimą.

2003-2007 m. Salantų meno mokykloje tapau chorinio ir solinio dainavimo mokytoja, jaunučių choro vadove; mano vadovaujamas jaunučių choras ir vokalinis ansamblis bei solistė pasiekė reikšmingų laimėjimų respublikos ir regiono mastu – tapo laureatais: Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse „Mes – Lietuvos vaikai“, Lietuvos vaikų ir moksleivių festivalyje-TV konkurse „Dainų dainelė“, Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje-konkurse „Skambioji daina 2007“, Klaipėdos apskrities dainų konkurse „Giest lakštingalėlis“. Jaunučių choras dalyvavo 2005 m. Respublikinėje moksleivių Dainų šventėje. Buvau pakviesta diriguoti rajoninėse Dainų šventėse bei XIV Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalyje „Vaikai ir muzika“ . Lietuvos švietimo ir mokslo ministro A. Monkevičiaus esu apdovanota garbės raštu už puikų choro paruošimą. Taip pat esu apdovanota Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Palangos miestų merų ir įvairių rajonų ir miestų švietimo skyriaus vedėjų padėkomis už kolektyvų paruošimą konkursams ir šventėms. Buvau lektorė Kretingos r. Pedagogų švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programoje. Metodinis darbas „Mokinių muzikinės klausos lavinimas“ atrinktas į nuolatinę respublikinę parodą PPRC – „Pedagogų profesinės raidos centre“ Vilniuje.

2004-2005 m. buvau grigališkojo choralo giedojimo mokytoja Grigališkojo choralo ir bažnyčios tradicijos studijų savaitėje „Ad fontes“ Kražiuose ir „Pažaislis-2006“.

2007 m. pradėjau dirbti Kauno sakralinės muzikos mokykloje jaunučių choro vadove, mišraus jaunimo choro „Giesmė“ chormeistere ir vadove, vaikų choro, ankstyvojo muzikinio ugdymo, solfedžio, dirigavimo, grigališkojo choralo mokytoja.

Mano vadovaujami chorai buvo ir yra nuolatiniai Respublikinių ir miesto Dainų švenčių, festivalių dalyviai. Solistai – Respublikinio konkurso „Giesmių giesmelė“ 2010 m. ir 2014 m. – laureatai. 2015-2016 m. buvau dirigente Respublikiniame festivalyje „Giesmių giesmelė“. 2014 m. esu apdovanota ženkleliu už dalyvavimą tarptautiniame eTWINNING Label projekte „Betliejaus Žvaigždelė“. 2016 m. pakviesta būti žiūri komisijos pirmininke Tarptautiniame vokalinės sakralinės muzikos festivalyje-konkurse „Skrisk, giesmele“.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. esu šios mokyklos „Cantores David“ choro grupės Pueri I vadovė, solfedžio ir dirigavimo mokytoja.

Stebiu pasaulį, mokausi iš geriausių, kad su manimi būtų geriau nei be manęs...