Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Rasa Palšauskienė

Vyr. mokytoja
Choro vadovė, rūbininkė

CredoKiekviename vaike slypintį talentą reikia puoselėti kantriai ir nepažeidžiant besiskleidžiančios asmenybės.

1978 m. baigiau Kauno J. Gruodžio konservatoriją, Choro dirigavimo specialybę ir iki 1992 m. dirbau pedagoginį darbą. Nuo 1992 m. buvau Kauno sakralinės muzikos mokyklos Vaikų choro mokytoja, taip pat dirbau su Jaunučių choru ir choru „Giesmė”.

2002 m. įgijau vyr. mokytojos kvalifikaciją.

2013 - 2015 m. buvau Kauno sakralinės muzikos mokyklos pavaduotoja ugdymui. Nuo 2016 m. esu choro „Pueri II” vadovė.

Per visą darbo Kauno sakralinės muzikos mokykloje laiką rengiau chorus ir su jais dalyvavau Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos dainų šventėse, mokyklos organizuojamoje koncertinėje veikloje, savo giesmėmis chorai puošė ir puošia Kauno arkikatedros bazilikos liturgiją. Su choru „Giesmė” koncertuota Prancūzijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Nuolat tobulinu žinias ir specialybės įgūdžius įvairiuose kursuose.