Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|

Rasa Palšauskienė

Vyr. mokytoja
Choro vadovė

CredoKiekviename vaike slypintį talentą reikia puoselėti kantriai ir nepažeidžiant besiskleidžiančios asmenybės.

1978 m. baigiau Kauno J. Gruodžio konservatoriją, Choro dirigavimo specialybę ir iki 1992 m. dirbau pedagoginį darbą. Nuo 1992 m. buvau Kauno sakralinės muzikos mokyklos Vaikų choro mokytoja, taip pat dirbau su Jaunučių choru ir choru „Giesmė”.

2002 m. įgijau vyr. mokytojos kvalifikaciją.

2013 - 2015 m. buvau Kauno sakralinės muzikos mokyklos pavaduotoja ugdymui. Nuo 2016 m. esu choro „Pueri II” vadovė.

Per visą darbo Kauno sakralinės muzikos mokykloje laiką rengiau chorus ir su jais dalyvavau Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos dainų šventėse, mokyklos organizuojamoje koncertinėje veikloje, savo giesmėmis chorai puošė ir puošia Kauno arkikatedros bazilikos liturgiją. Su choru „Giesmė” koncertuota Prancūzijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Nuolat tobulinu žinias ir specialybės įgūdžius įvairiuose kursuose.

Nuo 2018 m. esu Kauno sakralinės muzikos mokyklos tarybos pirmininkė.