Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Mgr.

Neringa Dainelytė

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

CredoKai Dievas uždaro duris, tai visada atveria langą.

1987 m. baigiau Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar – Kauno J. Gruodžio konservatorija), fortepijono specialybę. 1993 m. Lietuvos muzikos teatro akademijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) baigiau fortepijono specialybės studijas, o 1996 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijau edukologijos magistro laipsnį.

Fortepijono mokytoja dirbu jau 28 metus, esu įgijusi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Nuo 2006 m. priklausau Kauno miesto muzikos mokyklų fortepijono (antrojo instrumento) metodinei grupei, taip pat esu Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos narė.

Vykdau aktyvią metodinę veiklą, vedu atviras pamokas, skaitau metodinius pranešimus mokykloje, miesto bei respublikinėse konferencijose. 2007 m. vedžiau seminarą „Mokymo turinio individualizavimas muzikos pamokose“ Jurbarko švietimo centre. Buvau respublikinių jaunųjų pianistų konkursų „Su šypsena“ ir „Garsų vaivorykštė“ vertinimo komisijos nare.

Mano mokiniai aktyviai dalyvauja koncertuose ir festivaliuose „Muzikuokime drauge“, „Pavasario garsai“, „Terra musica“ (Lietuva), skina laurus tarptautiniuose konkursuose: 2007 m. VI tarptautiniame A. Skriabino pianistų konkurse Paryžiuje (Prancūzija) laimėta 2 vieta; 2008 m. XV tarptautiniame pianistų konkurse San Sebastiane (Ispanija) taip pat laimėta 2 vieta; 2009 m. VII tarptautiniame pianistų konkurse „Marco Fortini“ Bolonijoje (Italija) iškovota 1 vieta; 2012 m. VIII tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse Marktoberdorfe (Vokietija) – 2vieta; 2015 m. IX tarptautiniame konkurse „Italia Award“ Rosete (Italija) – 1vieta, 2016 m. XXX didžiajame tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse Tulūzoje (Prancūzija) – 1vieta.

2014 m. esu gavusi Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo A. Bagdono padėkos raštą už ilgametį ir aktyvų dalyvavimą Kauno miesto muzikos mokyklų fortepijono metodinės grupės veikloje.

Domiuosi fortepijono mokymo metodikos naujovėmis, muzikine literatūra.