Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Mgr.

Milda Vosylė

Fortepijonas, solfedis

Credo: Viskas mūsų rankose, todėl jų negalima nuleisti.

2013 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, chorinio dirigavimo spacialybę.

2013 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2017 m. baigė muzikos krypties teorijos ir pedagogikos studijų programą bei įgijo muzikos bakalauro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją.

2014 m. pradėjo dirbti Kauno Suzukio pradinėje mokykloje muzikos bei jaunučių choro mokytoja.

2015 m. pradėjo dirbti Juozo Naujalio gimnazijos mišraus choro „Cantica“ chormeistere, o 2018 m. ir choro dirigavimo mokytoja.

2017 m. įstojo į Vytauto Didžiojo Universitetą, Muzikos akademiją ir 2019 m. baigė chorinio dirigavimo studijų programą bei įgijo magistro laipsnį.