Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|

Mgr.

Jurgita Žilinskaitė

Mokytoja ekspertė
Vokalas

CredoJeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs.

2002 m. Lietuvos muzikos akademijoje Kauno fakultete įgijo Muzikos bakalauro laipsnį, 2005-2008 m. studijavo Mykolo Romerio universitete ir įgijo Teisės magistro laipsnį, vėliau Kauno technologijos universitete įgijo Mokytojo profesinę kvalifikaciją, o 2015 m. VDU Muzikos akademijoje baigė Muzikos magistro studijas.

2002-2006 m. M. Dobužinskio kultūros ir estetinio lavinimo centre dirbo vokalo pedagoge.

Nuo 2009 m. Kauno sakralinėje muzikos mokykloje moko solinio dainavimo. Dainavimas – tai savęs pažinimas, lavinimasis, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdant specifinius gebėjimus ir kompetencijas. Tai galimybė atskleisti ir ugdyti vokalinius gebėjimus, pagilinti ir praplėsti muzikines žinias, lavinti kūrybiškumo ir emocionalumo perteikimo įgūdžius,estetinį muzikos suvokimą. Todėl savo pedagoginėje veikloje daug dėmesio skiriu mokinio individualių, asmeninių ir geriausių savybių puoselėjimui ir sklaidai.

2003-2016 m. dirbo Kauno valstybiniame chore. (Vadovas prof. Petras Bingelis).

Nuo 2016 m. Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje dirba Muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.

Svarbiausi ir įsimintiniausi kūrybiniai darbai:

A. Vivaldi „Juditha triumphans“ koncertinis atlikimas su VDU Muzikos akademijos orkestru, atliko Vagans partiją.

Z. Bružaitė „Requiem“ (premjera - keturiems solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui). Atliko soprano solo partiją.

W. A. Mozart operos „La clemenza di Tito“ („pocket opera“ – Vitellia) pastatymas ir atlikimas su VDU kameriniu orkestru, Kauno valstybinėje filharmonijoje ir Kauno arkivyskupijos Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.

Koncertas „Johano Sebastiano Bacho 330 – osioms gimimo metinėms paminėti“. Kauno valstybinėje filharmonijoje (J. S. Bacho „Magnificat“ 2 – ojo soprano solo partija).

G. B. Pergolesi „Stabat Mater“ su styginių kvartetu, Kauno arkivyskupijos Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

Koncertas - rečitalis „Operų puslapiai“ (G. F. Handel, W. A. Mozart, G. Donizetti, G. C.Menotti, B. Dvariono ir kitų kompozitorių arijos ir duetai iš operų, operečių, miuziklų), Kauno valstybinėje filharmonijoje.