Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Mgr.

Jurgita Žilinskaitė

Mokytoja metodininkė
Vokalas

CredoJeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs.

2002 m. Lietuvos muzikos akademijoje Kauno fakultete įgijau Muzikos bakalauro laipsnį, 2005-2008 m. studijavau Mykolo Romerio universitete ir įgijau Teisės magistro laipsnį vėliau Kauno technologijos universitete įgijau Mokytojo profesinę kvalifikaciją, o 2015 m. Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje baigiau Muzikos magistro studijas.

2002-2006 m. M. Dobužinskio kultūros ir estetinio lavinimo centre dirbau vokalo pedagoge. 13 metų buvau Kauno valstybinio choro dalininke, 2009-2013 m. dirbau teisininke UAB „Bikopa“.

Nuo 2009 m. Kauno sakralinėje muzikos mokykloje mokau solinio dainavimo. Dainavimas – tai savęs pažinimas, lavinimasis, saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdant specifinius gebėjimus ir kompetencijas. Tai galimybė atskleisti ir ugdyti vokalinius gebėjimus, pagilinti ir praplėsti muzikines žinias, lavinti kūrybiškumo ir emocionalumo perteikimo įgūdžius, estetinį muzikos suvokimą. Todėl savo pedagoginėje veikloje daug dėmesio skiriu mokinio individualių, asmeninių ir geriausių savybių puoselėjimui.

Nuo 2016 m. Kauno J. Gruodžio konservatorijoje esu Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.

Svarbiausi pastarųjų metų kūrybiniai darbai: 2016 m. spalio 1 d. A. Vivaldi „Juditha triumphans“ koncertinis atlikimas su VDU Muzikos akademijos orkestru, atlikta Vagans partiją.

2015 m. lapkričio 5 d. Z. Bružaitė „Requiem“ (premjera - keturiems solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui). Atlikta soprano solo partiją.

2015 m. balandžio - gegužės mėn. W. A. Mozart operos „La clemenza di Tito“ („pocket opera“ – Vitellia) pastatymas ir atlikimas su VDU kameriniu orkestru, Kauno valstybinėje filharmonijoje ir Kauno arkivyskupijos Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.

2015 m. balandžio 3 d. – koncertas „Johano Sebastiano Bacho 330 – osioms gimimo metinėms paminėti“. Kauno valstybinėje filharmonijoje (J. S. Bacho „Magnificat“ 2 – ojo soprano solo partija).

2015 m. balandžio 1 d. – G. B. Pergolesi „Stabat Mater“ su styginių kvartetu, Kauno arkivyskupijos Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

2015 m. kovo 4 d. – koncertas-rečitalis „Operų puslapiai“ (G. F. Handel, W. A. Mozart, G. Donizetti, G. C. Menotti, B. Dvariono ir kitų kompozitorių arijos ir duetai iš operų, operečių, miuziklų), Kauno valstybinėje filharmonijoje.