Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Mgr.

Jurgita Otienė

Mokytoja metodininkė
Fleita

CredoVaikams privalome duoti du dalykus: šaknis ir sparnus.

1987 m. baigiau Panevėžio muzikos mokyklą,1991 m. Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą. Nuo 1991 m. studijavau Lietuvos Muzikos akademijos Kauno fakultete, 1996 m. baigiau bakalauro studijas, o 1997 m. – magistro studijas.

1999 m. suteikta vyresniosios mokytojos kvalifikacija, 2009 m.– mokytojos metodininkės kvalifikacija.

1995-2011 m. dirbau Kauno pradinėje mokykloje-darželyje „Šviesa“ muzikos mokytoja, vadovavau jaunučių chorui, dalyvavau miesto dainų šventėse, festivalyje „Vilties daina“. Su solistais ir duetais varžėmės LRT respublikiniame konkurse „Dainų dainelė“, tapome laureatais miesto konkurse „Giesmių giesmelė“. 1999-2001 m. D. Tilindienės Montessori darželyje dirbau muzikos vadove, įgijau patirties dirbant ir bendraujant su vaikų iki 3 m. ir tėvelių grupėmis. Nuo 1995 m. dirbu Kauno valstybiniame muzikiniame teatre – fleitos artiste. Nuo 2003 m. dirbu Kauno sakralinės muzikos mokykloje fleitos mokytoja, esu ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės „Puerili“ mokytoja-metodininkė. 

2013 m. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre skaičiau pranešimą „Ankstyvojo amžiaus vaikų vokalinių fiziologinių veiksnių apžvalga, patirties pasidalinimas, ugdymo metodų pritaikymas muzikos pamokoje“. Koncertavo ir ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė. Kiekvienais metais vyksta Adventinės vakaronės, atviros pamokos-koncertai, dalyvaujame mokyklos renginiuose. 2016 m. su „Puerili“ grupe dalyvavome renginyje „Skambanti mokykla“, mokyklos koplyčioje giedojome giesmes garbingiems svečiams, koncerte- „Jo didenybė Menuetas“ kartu su soliste-vokalo pedagoge Jurgita Žilinskaite atlikome specialiai šiai programai sukurtą dainą „Baltas Menuetas“ (ž. ir m. autorė – mokytoja Violeta Jucevičienė).

Fleita besimokantys groti mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, „Ars nova International Music Competition“ – Trieste (Italija) užimta 3 vieta, Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais muzikos instrumentais respublikiniame konkurse – 1 vieta, respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Vaikystė su muzika“ medinių instrumentų atlikėjų A grupėje – 1 vieta.

Mokiniai ir mokytoja aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje, įkomponuoja mokyklos chorams, groja solines programas Lietuvoje ir užsienyje (Italijoje Campo di Giove bažnyčioje bei Sulmonos katedroje).

Domiuosi profesinės ir pedagoginės veiklos inovacijomis, dalyvauju tarptautinio portalo pedagogams „ETwining“ veikloje-programoje. Pritaikau repertuarą, adaptuoju įvairiems ansambliams, organizuoju ir vedu koncertus. Muzikuoju koncertinėse programose įvairių sudėčių ansambliuose. Mėgstu kurti, spręsti įvairias logines užduotis, žaidimus. Patinka keliauti su šeima, turistiniai žygiai baidarėmis Lietuvos upėmis.

Man rūpi pagarba vaikui, apdairus, rūpestingas elgesys su juo, o svarbiausia – vaiko žmogiškojo orumo pripažinimas.