Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel.  +370 687 26208

|

Mgr.

Jurga Varnaitė

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

CredoNe šventieji puodus lipdo.

Gimiau 1968 m. Kaune, muzikų šeimoje. Mokiausi Kauno J. Naujalio muzikos mokykloje (dabar-muzikos gimnazija), mokytojos B. Budzinauskienės fortepijono klasėje, vėliau mokslus tęsiau ir 1987 m. su pagyrimu baigiau Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar- J. Gruodžio konservatorija) dėstytojos R. Stankevičienės fortepijono klasę. 1987 m. tapau pianistų respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso laureate (vėliau šis konkursas tapo S. Vainiūno respublikiniu pianistų konkursu). Tais pačiais metais Vilniuje įstojau į Valstybinę konservatoriją (dabar – LMTA), profesorės M. Azizbekovos fortepijono klasę.

1992 m. baigusi LMA dirbau mokytoja Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos specialaus ir bendro fortepijono skyriuose (neilgai trukus, tapau bendro fortepijono skyriaus vedėja), J. Naujalio muzikos mokykloje (specialaus ir bendro fortepijono skyriuose) bei J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje- specialaus fortepijono skyriuje, dėstytoja. Taip pat visose šiose mokyklose dirbau koncertmeistere. Tuo metu aktyviai dalyvavau muzikiniame šių mokyklų gyvenime- skambinau solo ir kameriniuose ansambliuose – dėstytojų ir mokytojų koncertuose J. Gruodžio konservatorijoje, J. Gruodžio gimtinėje, Kauno menininkų namuose, J. Naujalio muzikos gimnazijoje, Kauno A. Kačanausko muzikos mokykloje, Kauno filharmonijoje, Rygos „Ave Sol“ salėje. 1994 m. (antraisiais pedagoginio darbo metais) mano mokinė Ainė Liugailaitė tapo respublikinio B. Dvariono konkurso laureate. Per trumpą laikotarpį paruošiau kelias mokines, kurios sėkmingai įstojo į J. Gruodžio konservatorijos specialaus fortepijono skyrių. Mokiniai koncertavo Nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje, Kauno filharmonijoje, Rygos „Ave Sol“ salėje ir kt.

1996 m. išvykau gyventi į Vilnių, pedagoginį darbą tęsiau Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Daug malonių akimirkų suteikė darbas su itin gabiais vaikais. Vos penkerių metų į pirmą klasę įstojusi Dorotė Vdovinskytė jau antroje klasėje tapo respublikinio B. Dvariono konkurso diplomante (profesinio ugdymo kategorijoje), dar po metų – tarptautinio R. Schumann‘o konkurse Lenkijoje įvertinta II-ąja premija. Šią moksleivę savo fondo „SOS talents“ globon priėmė Lietuvos garbės konsulas Šveicarijoje Michel Sogny – pedagogas, pianistas, kompozitorius.

1997 m. baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, fortepijono pedagogikos magistrantūros studijas.

Mano mokiniai skambino daugelyje seminarų, muzikinių projektų, skirtų respublikos mokytojams, taip pat M. K. Čiurlionio namuose, A. Puškino muziejuje (Markučiuose), nacionalinėje Filharmonijoje (koncertą tiesiogiai transliavo „Mezzo“ kanalas). Mokiniai dalyvavo, tapo prizininkais respublikiniuose J. S. Bacho bei „Piano forte“ konkursuose, kuriuos rengia Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla.

2001 m. paskatinta kompozitoriaus Leono Povilaičio, parengiau ir redagavau pluoštą naujausių tuo metu parašytų lietuvių kompozitorių fortepijoninių kūrinių vaikams, kuriuos išleidau leidinyje „Pavasario miniatiūros“. 2006 m. gimė antrasis leidinys – „Saulėtoji mozaika“. Šie leidiniai yra aprobuoti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijoje bei Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos metodiniame centre. Skaičiau pranešimus, kolegoms M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, dalyvavau konferencijose ir pati atlikau kūrinius iš savo išleistų leidinių Lietuvos Kompozitorių sąjungoje.

2008 m. buvau pakviesta dalyvauti vertinimo komisijoje tarptautiniame R. Gliero pianistų konkurse St. Georgen‘e (im Schwarzwald), Vokietijoje.

Eilę metų su malonumu giedojau Vilniaus Arkikatedros Jaunimo chore (vad. V. Savickaitė-Paciūnienė)

Nors pedagoginė veikla Vilniuje klostėsi aktyviai ir sėkmingai, tėviškės ilgesio paskatinta 2008 metais sugrįžau darbuotis į Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklą, o 2014 metais persikėlus iš Vilniaus gyventi į Kauną – tapau ir Kauno Sakralinės muzikos mokyklos mokytoja.

Aktyvi pedagoginė veikla nenutrūko – mokiniai sėkmingai keliauja po įvairius tarptautinius konkursus Italijoje, Prancūzijoje, ne vienas jų – Lietuvos miestuose. O kur dar įvairūs seminarai, festivaliai, koncertai miesto visuomenei, moksleivių tėvams. Vaikai skambina gražiausiose Kauno koncertinėse salėse, Kauno muziejuose.