Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Mgr. Jonas Dapšauskas

Vyr. mokytojas
Fortepijonas, akompaniatorius

Gimiau ir užaugau Skuodo rajone, muzikantų šeimoje.
Baigęs 8 klases mokslus tęsiau Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje.
1991 m. ją baigiau ir įgijau muzikos mokytojo, choro dirigento, solfedžiodėstytojo kvalifikaciją.
1996 m. Klaipėdos universitete Menų fakultete baigiau bakalauro studijas, įgijau choro dirigento kvalifikaciją.
2006 m. Klaipėdos universitete Pedagogikos fakultete baigiau magistrantūros studijas. Su pagyrimu apgyniau religijos mokslų magistro laipsnį.
1993 – 2007 m. dirbau Salantų meno mokykloje fortepijono, muzikos istorijos vyresniuoju mokytoju ir koncertmeisteriu.
2001 – 2008 m. buvau Kretingos kultūros centro meno vadovas. Mano vadovaujamas folklorinis ansamblis buvo atrinktas dalyvauti 2003 m. ir 2007 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėse, 2006 m. buvau pakviestas dalyvauti tarptautiniame festivalyje „Skamba, skamba kankliai“.
2007 m. persikėliau gyventi į Kauną ir pradėjau dirbti Kauno sakralinės muzikos mokykloje fortepijono mokytoju ir  koncertmeisteriu.
2007 – 2011 m. – viešosios įstaigos „Marijos radijas“ muzikos redaktorius, studijos referentas, autorinės laidos „Lietuvos ir pasaulio įvykių krikščioniški vertinimai“, „Uoliai sveik“ ir „Žvilgsnis“ vedėjas. Tai buvo labiausiai klausytojų pageidaujamos laidos, kurios pasiekė aukščiausią reitingą per visą radijo istoriją. Per šį laikotarpį tiesioginiame eteryje su įvairiausiais pašnekovais parengiau apie 400 interviu. Taip pat dalyvavau tiesioginio eterio kitose laidose kaip vedėjas ir pokalbių dalyvis bei aktyvus visuomenininkas, teologas.