Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Tel. (8 37) 425 741 

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8 iki 21 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Mgr.

Ieva Žemaitytė

Fortepijonas, koncertmeisterė

Credo – Svarbu ne ką, o kaip!

IŠSILAVINIMAS:

2006 m. – magistro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA).

2006 m. – magistro kvalifikacinis laipsnis, atlikėjo profesinė kvalifikacija, LMTA. 

2004-2005 m. – studijos Helsinkio „Sibelijaus” muzikos akademijoje (Suomija). 

2004 m. –  bakalauro kvalifikacinis laipsnis, atlikėjo profesinė kvalifikacija, LMTA. 

Kvalifikacinės kategorijos: fortepijono mokytoja, koncertmeisterė metodininkė