Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. (8 37) 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 647) 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. (8 673) 83583, mob. tel. (8 687) 26208

|

Mgr.

Ieva Žemaitytė

Fortepijonas, koncertmeisterė

Credo – Svarbu ne ką, o kaip!

IŠSILAVINIMAS:

Magistro kvalifikacinis laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA).

Magistro kvalifikacinis laipsnis, atlikėjo profesinė kvalifikacija, LMTA. 

Studijos Helsinkio „Sibelijaus” muzikos akademijoje (Suomija). 

Bakalauro kvalifikacinis laipsnis, atlikėjo profesinė kvalifikacija, LMTA. 

Kvalifikacinės kategorijos: fortepijono mokytoja, koncertmeisterė metodininkė