Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Meno lic.

Greta Drenseikaitė-Paliulienė

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas, koncertmeisterė

2000 m. baigiau Lietuvos muzikos akademijos doc. R. Čepinsko fortepijono klasę (bakalauro ir magistro diplomai), 2002 m. bagiau meno aspirantūros studijas prof. P. Geniušo klasėje (meno licenciato diplomas). Studijuodama daug koncertavau, rengiau solinius ir kamerinius pasirodymus įvairiose Kauno ir kitų Lietuvos miestų koncertų salėse. Nuo 2002 m. koncertavau su Kauno miesto chorais: „Perkūnas“, „Pinija“, Arkikatedros Bazilikos sumos choru (su pastaruoju koncertavome ne tik Lietuvoje, bet ir Graikijos miestuose).

Nuo 2002 m. Kauno sakralinės muzikos mokykloje dirbu fortepijono mokytoja, tais pačiais metais pradėjau akompanuoti mokyklos chorams „Pastoralė“ ir „Giesmė“. Su šiais chorais koncertavome Kauno miesto salėse ir bažnyčiose, rengėme pasirodymus kituose Lietuvos miestuose (konkursuose, festivaliuose) bei užsienio šalyse (2002 m. ir 2008 m. koncertinės kelionės po Austrijos ir Vokietijos miestus, 2003 m. – Norvegijoje, 2016 m. – Italijoje). Pastaraisiais metais dažniau koncertuoju kameriniuose ansambliuose, akompanuoju vokalistams.

Lietuvos radijo fonduose yra mano atliekamų kūrinių fondinių įrašų.

Esu gavusi ne vieną raštišką padėką iš miesto mero, švietimo skyriaus vadovo ir kitų įstaigų už savo meninę veiklą.

Nuo 2001 m. dirbu Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija), fortepijono katedroje lektorės pareigose. Taip pat daugiau nei dešimtmetį esu šios įstaigos vokalo katedros koncertmeisterė (pastaruoju metu dirbu doc. D. Vėbros klasėje).