Kauno sakralinės muzikos mokykla

M. Valančiaus g. 8, LT-44275, Kaunas

Raštinės darbo laikas:

I–V 8.00–17.00 val.

Tel. +370 37 425 741

El. paštas: info@cantoresdavid.lt

Interesantai priimami mokyklos raštinėje nuo 9.00 iki 17.00 val.

Mokykla atidaryta darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Įstaigos kodas: 190144834

Direktorius

muz. mgr. dr. kun. Vilius Sikorskas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aurelija Helmienė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 647 05364

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 

Benita Mincevičiūtė

Tel. +370 673 83583, mob. tel. +370 687 26208

|

Dileta Kubilienė

Mokytoja metodininkė
Kanklės, instrumentinis ansamblis, orkestras

CredoMuzika – tai Dievo pasiuntinys, judinantis švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas. 

(M. K. Čiurlionis)

1977-1983 m. mokiausi Kauno Juozo Naujalio meno mokykloje, smuiko klasėje. 1983-1985 m. mokiausi Kaišiadorių muzikos mokykloje ir baigiau smuiko ir kanklių specialybes. 1989 m. su pagyrimu baigiau Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar – Kauno J. Gruodžio konservatorija), liaudies instrumentų specialybės kursą ir įgijau kanklių mokytojos ir orkestro vadovės kvalifikacijas. 1994 m. baigiau Lietuvos Muzikos Akademiją (dabar – LMTA), kanklių specialybės kursą prof. L. Naikelienės klasėje, suteiktos solisto, kamerinio ansamblio artisto ir pedagogo kvalifikacijos.

1996 m. Suteikta muzikos (kanklių) vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija. 2002 m. Suteikta muzikos (kanklių) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Nuo 1989 m. pradėjau dirbti pedagoginį darbą. 1989-1993 m. dirbau „Tutučio“ tautinės muzikos mokykloje kanklių mokytoja, rengiau kūrybinius, teminius vakarus, edukacines pamokas. Surengiau 2 koncertus iš ciklo „Prie šaltinio ateik“, skirto lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejaus 10-mečiui, kunigo Ričardo Mikutavičiaus poezijos ir kanklių muzikos vakarą Lietuvių tautinės muziko instrumentų muziejaus didžiojoje menėje (1992 m.), kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus ir „Tutučio“ muzikos mokyklos mokinių improvizacijų vakarą Kauno filharmonijoje (1992 m. ). Vedžiau edukacines pamokas „Lietuvių tautiniai muzikos instrumentai“ Los Andželo (JAV) lietuvių šeštadieninėje mokykloje, San Francisko lietuvių bendruomenėje ir Sietlo tarptautiniame folkloro festivalyje (1993 m.). 1989 m. pradėjau dirbti kanklių koncertmeistere Kauno 1 muzikos mokykloje. 1990 m. Lietuvos kompozitorių sąjungoje pristačiau kompozitoriaus Sauliaus Jonkaus rinkinį „Kanklių duetai“. 1994-1996 m. dirbau tradicinių kanklių būrelio vadove Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje, rengiau koncertus Motinos dienai, Advento popietes.

1997 m. pradėjau dirbti Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje kanklių mokytoja. Mano paruošti mokiniai yra nacionalinių Jono Švedo konkursų ir tarptautinio konkurso laureatai, tęsia mokslus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Esu nacionalinio Jono Švedo konkurso Kauno krašto atrankinio turo komisijos nare, buvau 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės kanklių popietės „Skambėkite kanklės“ dirigente. Ne vienerius metus dalyvauju tarptautinio tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalio „Klonių aidai“, respublikinio tautinių muzikos instrumentų festivalio – maratono, Kauno krašto tautinių muzikos instrumentų festivalio „Upokšnis“ organizacinių komitetų darbe.

1985-1995 m. grojau kanklių trio, kurį subūrė dėstytoja Danutė Šimakauskaitė. Su kolektyvu, kuris gyvavo 10 metų, koncertavau daugiau nei 200 muzikinių renginių, surengiau 4 rečitalius, buvau apdovanota I laipsnio diplomu respublikiniame kamerinių ansamblių konkurse Vilniuje (1988 m.), atstovavau Kauno miestą tarptautiniame Heino Elerio kamerinės muzikos festivalyje Tartu (1991 m., Estija), koncertavau Vokietijoje (1992 m.) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (1993 m.). 1995 m. įrašėme CD.

1993-1994 m. grojau muzikos ansamblyje „Varsa“, daug koncertavau, dalyvavau Juozo Gruodžio kamerinės muzikos festivalyje, atlikau specialiai šiam ansambliui sukurtus jaunų kompozitorių Daivos Rokaitės ir Dalios Raudonikytės kūrinius, įrašiau CD.

1993-1995 m. grojo Kauno muzikos ansamblyje „Ainiai“.

1995 m. dalyvavau Muzikų rėmimo fondo organizuojamo festivalio „Beauštanti aušrelė“ koncertuose Lietuvoje, koncertavau Juozo Gruodžio konservatorijos 75-mečio jubiliejiniame koncerte Kauno filharmonijoje.

Nuo 1994 m. dirbu Kauno Sakralinės muzikos mokykloje kanklių mokytoja ir instrumentinio ansamblio vadove, nuo 2016 m. esu „Cantores David“ kanklių mokytoja. Mano paruošti mokiniai aktyviai dalyvauja koncertuose, festivaliuose, miesto ir respublikos renginiuose. Pati aranžuoju kūrinius kanklėms, kanklių ansambliui bei instrumentiniam ansambliui, vadovauju mokyklos instrumentalistų metodiniam būreliui, organizuoju ir vedu koncertus, edukacine pamokas, skaitau metodinius pranešimus pedagogų kvalifikacijos rengimo centre.

1995-2015 m. aktyviai koncertavau su Kauno Sakralinės muzikos mokyklos chorais „Giesmė“ ir „Pastoralė“, akomponavo chorams kanklėmis, rašiau kanklių akompanimentų aranžuotes. Su šiais kolektyvais daug koncertavau Lietuvoje ir užsienyje – Vokietija, Austrija, Prancūzija, Belgija, Italija, Didžioji Britanija, Škotija, Norvegija. Kankliavau II Lietuvos Eucharistinio kongreso liturginėse valandose (2000 m.), teko garbė kankliuoti Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II Vatikane (2002 m.), kankliuodavau Kauno Arkikatedroje Bazilikoje Šv. Mišių metu. Kankliavau įrašant 4 choro „Giesmė“ kompaktines plokšteles.

Nuo 2016 m. kankliuoju Kauno Sakralinės muzikos mokyklos „Cantores David“ organizuojamuose koncertuose bei renginiuose.

2003 m. esu apdovanota Kauno miesto mero Arvydo Garbaravičiaus Padėkos raštu už ilgametę koncertinę veiklą akomponuojant „Giesmės“ ir „Pastoralės“ chorams šalyje ir užsienyje. 2005 m., 2009 m. ir 2011 m. – Kauno miesto savivaldybės administracijos kultūros ir švietimo departamento švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo A. Bagdono Padėkos raštais; 2006 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir švietimo departamento direktoriaus V. Mažeikos Padėkos raštu už nuoširdžią ir geranorišką paramą rengiant Kauno miesto dienas „Perpetuum mobile 2006“.

2011 m. apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus Padėkos raštu už ilgametį ir nuoširdų pedagoginį darbą. 2014 m. Lietuvos respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio ir Lietuvos liaudies kultūros centro 2014 m. Lietuvos dainų šventės direktoriaus Sauliaus Liausos Padėkos medaliu už nenuilstamą darbą saugant ir puoselėjant Lietuvos dainų švenčių tradicijas.  

Mano pomėgiai – teatras, opera, džiazas, kinas, detektyvai, literatūra, dailė, aksesuarai, važinėjimas dviračiu. Kartu su savo šeima keletą kartų dalyvavau respublikiniame šeimyninio muzikavimo festivalyje „Muzikuojame šeimoje“.